Opiskelijat ja huoltajat

Mikä erityisopetus?

Erityisopetus on tarkoitettu niin nuorelle kuin aikuisellekin opiskelijalle, joka tarvitsee erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen, mielenterveyden haasteiden tai muun syyn vuoksi. Ammatillista erityisopetusta annetaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatilliset erityisoppilaitokset vastaavat myös vaikeimmin vammaisten koulutuksesta. Ne toimivat samalla erityisopetuksen kehittämiskeskuksina. Lue tarkemmin erityisopetuksesta Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen käsikirjasta (PDF).

Huom. valmentaviin koulutuksiin on tullut muutoksia. Lue VALMAsta ja TELMAsta Koulutustarjonta-sivulta.

Erityistä tukea tarvitseville suunnattua
koulutustarjontaa Pirkanmaalla 2020:

Vinkkejä ja linkkejä:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Vinkkejä vanhemmille

PAEK on kerännyt vinkit pirkanmaalaisilta erityisopettajilta.

Kohti ammatillisia opintoja

Perusopetuksen jälkeisiä valintoja kannattaa alkaa pohtimaan mahdollisimman ajoissa. Huoltajia kannustetaan olemaan aktiivisia ja pohtimaan asiaa yhdessä nuoren kanssa kotona. Mahdollisuuksia voi alkaa miettimään esimerkiksi heti yläkoulun alussa. Tavoitteena on löytää paikka, jossa saa riittävästi tukea ja joka sopii nuorelle. Ammatillisiin oppilaitoksiin kannattaa sopia tutustumisia: yläkoulun opo yleensä sopii vierailut, mutta oppilaitoksiin voi olla myös suoraan yhteydessä.

Hakeutumista kannattaa suunnitella yhdessä oman koulun opinto-ohjaajan kanssa. Sopivan alan lisäksi kannattaa miettiä, hakeutuuko yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin vai ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. Nuori voi hakea myös molempiin. Kannattaa myös pohtia, onko nuori valmis muuttamaan pois kotoa. Perusopetuksen jälkeen osalle nuorista hyvä vaihtoehto voi olla valmentava koulutus (VALMA tai TELMA). Voit kysyä paikkaa valmentavasta koulutuksesta myös lukuvuoden aikana.

Hakeminen ammatillisiin opintoihin tapahtuu pääosin keväisin osoitteessa Opintopolku.fi. Yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin on eri hakuajat sekä valintaperusteet. Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa, kesällä ja syksyllä voi avautua vielä vapaita opiskelupaikkoja haettavaksi. Tärkeää on miettiä, mihin järjestykseen hakutoiveensa laittaa hakulomakkeelle: kaikki eivät pääse ykköstoiveeseensa, ja siihenkin kannattaa etukäteen valmistautua.

Nuoren tukeminen ammatillisissa opinnoissa

Tiesitkö, että nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon suoraan? Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa hakuvaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin haetaan usein pelkällä todistuksella. Tuen saamista voi nopeuttaa, jos nuori itse tai huoltajat kertovat tuen tarpeista ammatillisen oppilaitoksen erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle. Tieto tuen tarpeista ei leimaa nuorta, mutta auttaa tuen, avun ja ymmärryksen saamisessa ajoissa. Yli 18-vuotiaskin nuori tarvitsee usein vielä tukea opiskeluun kotoa. Opiskelua tukevat riittävä uni, säännölliset rytmit, monipuolinen ruoka sekä liikunta.

Huoltajien infoilta

PAEK järjestää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajille joka syksy Huoltajien infoillan, jossa esitellään yleisten ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjontaa ja kerrotaan hakemisesta. Tilaisuus järjestetään noin marraskuun puolessa välissä Tampereella, ja sinne kutsutaan sekä päättöluokkalaisten että kasiluokkalaisten huoltajat Pirkanmaalta. Lisätietoa ja kutsun saat nuoren koulun kautta. Jos ette saa kutsua, voit ottaa yhteyttä tämän sivun ylläpitoon.

Lisäksi keväisin järjestetään kahdeksasluokkalaisten huoltajille tarkoitettu infoilta. Kevään infoillassa kerrotaan erityisen tuen  järjestämisestä lukiossa ja yleisessä ammattioppilaitoksessa. Lisäksi infoillassa kuullaan opiskelusta ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. 

Valmistumisen jälkeen?

Opinnoissaan erityistä tukea saaneille on tehty vuosittain kyselyitä työllistymiseen liittyen. Vastaajat ovat valmistuneet yleisistä ammatillisista oppilaitoksista. Tutustu Työllistymisen seuranta -kyselyjen tuloksiin täällä.