Opiskelijoille ja huoltajille

Erityisoppilaiden jatko-opintopäivän 10.10.2023 huoltajien infoillan materiaalit ja tallenne:

ERJOP huoltajien infoilta PAEK 2023
Infoilta huoltajille perusopetus 2023
Opiskelu Tredussa 10.10.23Erjop
AMEO esittely erjop 10.10.23

ERJOP-20231010 tallenne.mp4

Lisätietoja

Sari Sirén, sari.siren@tampere.fi, 040 159 3614

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Infoilta opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien 8.-luokkalaisten huoltajille 3.5.2023 materiaali:

8.-luokkalaiset 3.5.2022

Lisätietoja

Sari Sirén, sari.siren@tampere.fi, 040 159 3614

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Erityisoppilaiden jatko-opintopäivän 22.11.2022 huoltajien infoillan materiaalit alla.

huoltajien infoilta PAEK

hakeutuminen Tuula Weijo infoilta

Infoilta Tredu

AMEO esittelyt infoilta

Lisätietoja

Sari Sirén, sari.siren@tampere.fi, 040 159 3614

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kasiluokkalaisten huoltajien infoilta 3.5.2022

Opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien 8-luokkalaisten huoltajille suunnattu infoilta järjestetään keväisin. Ilta tarjoaa tietoa siitä, millaista tukea opintoihin on saatavilla toisella asteella. Oppivelvollisuuden laajennettua huoltajat saavat tietoa myös yhteishausta ja siirtymisestä jatko-opintoihin. 

Huoltajien infoillan ohjelma 3.5.2022 (PDF)

3.5.2022 infoillan esitysmateriaalit:

Tiedote julkaistu 29.3.2022., päivitetty 31.5.2022.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivän Huoltajien infoilta 24.11.2021 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden jatko-opintopäivä järjestetään vuosittain marraskuussa peruskoulun päättöluokkalaisille. Samana päivänä järjestetään päättöluokkalaisten ja kahdeksasluokkalaisten huoltajien infoilta. Tapahtumasta lähetetään erillinen kutsu perusopetuksen kouluille sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmille Pirkanmaalla. Huoltajat saavat kutsun lapsensa koulun kautta.

Huoltajien infoillan ohjelma 24.11.2021 (PDF)

24.11.2021 Huoltajien infoillan esitysmateriaalit:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Mikä erityisopetus?

Erityisopetus on tarkoitettu niin nuorelle kuin aikuisellekin opiskelijalle, joka tarvitsee erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen, mielenterveyden haasteiden tai muun syyn vuoksi. Ammatillista erityisopetusta annetaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatilliset erityisoppilaitokset vastaavat myös vaikeimmin vammaisten koulutuksesta. Ne toimivat samalla erityisopetuksen kehittämiskeskuksina. Lue tarkemmin erityisopetuksesta Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen käsikirjasta (PDF).

Huom. valmentaviin koulutuksiin on tullut muutoksia. Lue VALMAsta ja TELMAsta Koulutustarjonta-sivulta.

Vinkkejä ja linkkejä:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Vinkkejä vanhemmille

PAEK on kerännyt vinkit pirkanmaalaisilta erityisopettajilta.

Kohti ammatillisia opintoja

Perusopetuksen jälkeisiä valintoja kannattaa alkaa pohtimaan mahdollisimman ajoissa. Huoltajia kannustetaan olemaan aktiivisia ja pohtimaan asiaa yhdessä nuoren kanssa kotona. Mahdollisuuksia voi alkaa miettimään esimerkiksi heti yläkoulun alussa. Tavoitteena on löytää paikka, jossa saa riittävästi tukea ja joka sopii nuorelle. Ammatillisiin oppilaitoksiin kannattaa sopia tutustumisia: yläkoulun opo yleensä sopii vierailut, mutta oppilaitoksiin voi olla myös suoraan yhteydessä.

Hakeutumista kannattaa suunnitella yhdessä oman koulun opinto-ohjaajan kanssa. Sopivan alan lisäksi kannattaa miettiä, hakeutuuko yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin vai ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. Nuori voi hakea myös molempiin. Kannattaa myös pohtia, onko nuori valmis muuttamaan pois kotoa. Perusopetuksen jälkeen osalle nuorista hyvä vaihtoehto voi olla valmentava koulutus (VALMA tai TELMA). Voit kysyä paikkaa valmentavasta koulutuksesta myös lukuvuoden aikana.

Hakeminen ammatillisiin opintoihin tapahtuu pääosin keväisin osoitteessa Opintopolku.fi. Yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin on samat hakuajat mutta erilliset haut ja erilaiset valintaperusteet. Lisätietoa hakuaikatauluista ja muusta hakuun liittyvästä saat esimerkiksi yläkoulun opinto-ohjaajalta sekä osoitteesta opintopolku.fi. Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa, kesällä ja syksyllä voi avautua vielä vapaita opiskelupaikkoja haettavaksi. Tärkeää on miettiä, mihin järjestykseen hakutoiveensa laittaa hakulomakkeelle: kaikki eivät pääse ykköstoiveeseensa, ja siihenkin kannattaa etukäteen valmistautua.

Nuoren tukeminen ammatillisissa opinnoissa

Tiesitkö, että nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon suoraan? Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa hakuvaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin haetaan usein pelkällä todistuksella. Tuen saamista voi nopeuttaa, jos nuori itse tai huoltajat kertovat tuen tarpeista ammatillisen oppilaitoksen erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle. Tieto tuen tarpeista ei leimaa nuorta, vaan auttaa tuen, avun ja ymmärryksen saamisessa ajoissa. Yli 18-vuotiaskin nuori tarvitsee usein vielä tukea opiskeluun kotoa. Opiskelua tukevat riittävä uni, säännölliset rytmit, monipuolinen ruoka sekä liikunta.

Huoltajien infoilta

PAEK järjestää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajille joka syksy Huoltajien infoillan, jossa esitellään yleisten ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten koulutustarjontaa ja kerrotaan hakemisesta. Tilaisuus järjestetään marraskuussa Tampereella, ja sinne kutsutaan sekä päättöluokkalaisten että kasiluokkalaisten huoltajat Pirkanmaalta. Lisätietoa ja kutsun saat nuoren koulun kautta. Jos ette saa kutsua, voit ottaa yhteyttä tämän sivun ylläpitoon.

Lisäksi keväisin järjestetään kahdeksasluokkalaisten huoltajille tarkoitettu infoilta. Kevään infoillassa kerrotaan erityisen tuen järjestämisestä lukiossa ja yleisessä ammattioppilaitoksessa. Lisäksi infoillassa kuullaan opiskelusta ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. 

Valmistumisen jälkeen?

Opinnoissaan erityistä tukea saaneille on tehty vuosittain kyselyitä työllistymiseen liittyen. Vastaajat ovat valmistuneet yleisistä ammatillisista oppilaitoksista. Tutustu Työllistymisen seuranta -kyselyjen tuloksiin täällä.