Oppilaitokset

Vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen Pirkanmaalla – Ilman opiskelu­paikkaa -opas 2019

Löydät oppaasta tietoa mm. infotilaisuuksista, kymppiluokista, vapaista opiskelupaikoista ja valmentavista koulutuksista. Samasta paketista löytyy kätevästi myös monen toimijan yhteystiedot. Voit hyödyntää opasta vapaasti ja tehdä esimerkiksi tiivistelmän tärkeimmistä tiedoista omille ohjattavillesi.
 

Miltä näyttää erityisen tuen tarve Pirkanmaalla? – Erityisen tuen kartoitus 2017

Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta perusopetuksen toimijoiden arvioiden mukaan hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa?

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2017 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 38 pirkanmaalaista erityisopettajaa arvioi sähköisessä kyselyssä yläkoulun oppilaiden tulevia tuen tarpeita ammatillisessa koulutuksessa. Tulokset auttavat hahmottamaan erityisen tuen tarpeiden kokonaiskuvaa ja tuovat perusasteen erityisopettajien äänen kuuluviin toisen asteen toimijoiden korviin.

Vastauksia kyselyyn saatiin tänä vuonna yhteensä 30 koulusta. Vastaukset koskevat noin kolmea ja puolta sataa pirkanmaalaista oppilasta, jotka ovat 7.–9.-luokkalaisia, erityisluokalla opiskelevia tai erityisen tuen päätöksen yleisopetuksessa saaneita oppilaita. Alueen tukitarpeiden kerääminen yhteen on haastavaa ja mahdollista vain erityisopettajien avulla. Suuri kiitos siis kaikille vastaajille kyselyyn osallistumisesta!