Hakeminen

Hakuaika

 • Kevään 2023 yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin ajalla 21.2.-21.3.2023

Kevään yhteishaussa perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen hakevat oppivelvolliset, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Haku tapahtuu sähköisesti, uudessa Opintopolussa. 

 • Tärkeät päivämäärät:

21.3.2023 – Täytä ja tallenna sähköinen hakulomake Opintopolussa viimeistään klo 15.00.
15.6.2023 – Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille aikaisintaan 15.6.2023.
29.6.2023 – Hakijan on ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 29.6.2023.
18.8.2023 – Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 haetaan:

 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
 • lukioon
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
 • tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen sekä
 • kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen (Opistovuosi oppivelvollisille).

Vuodesta 2011 alkaen erillistä erityisopetuksen hakua ei ole. Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen tapahtuu yhteishaussa. Lue täältä myös harkintaan perustuvasta valinnasta, jota voidaan käyttää yhteishaussa. 

Kevään 2022 yhteishaun muutokset ammatilliseen koulutukseen hakiessa:

 • jos hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa sekä äidinkielessä, on hakija automaattisesti mukana vain  harkintaan perustuvassa valinnassa
 • työkokemuksesta ei saa enää pisteitä
 • TUVA-koulutuksen ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen suorittamisesta saa valintapisteitä.

Lisätietoa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun valintaperusteista löytyy uudesta Opintopolusta

Hakutoiveita voi esittää enintään seitsemän (7). Haku tapahtuu sähköisesti, uudessa Opintopolussa. Sähköistä hakemista voi harjoitella Opintopolun harjoittelulomakkeella ennen hakuaikaa. Lisätietoa oppilaitosten hakukäytänteistä saat myös oppilaitosten verkkosivuilta. Opastusta voi kysyä myös oppilaitosten ohjaushenkilöstöltä.

Huom. Opot ja muut ohjaustahot! PAEKin lomakkeet tiedonsiirtoon ja harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamiseen löydät Oppilaitokset-osion Lomakkeet-sivulta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Jatkuva haku

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen jatkuvan haun kautta voi hakea ympäri vuoden: 

 • ammatilliseen koulutukseen (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)
 • oppisopimuskoulutukseen
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen
 • yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille, myös lukioiden vapaille paikoille.
Oppilaitokset järjestävät hakuja ympäri vuoden tai tiettyinä aikoina. Oppilaitokset päättävät valintaperusteista, jotka ovat kaikille hakijoille samat ja yhdenvertaiset.
 
Jatkuvassa haussa voit hakea, jos:
 • olet suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat hakea suorittamaan ammatillista tutkintoa tai tutkinnon osia.
HUOM! Peruskoulusta, kymppiluokalta tai ammatilliseen koulutukseen valmentavasta VALMA- koulutuksesta haetaan jatkokoulutukseen ensisijaisesti yhteishaussa.
 
Tietoa jatkuvasta hausta ja hakuajoista löydät Opintopolusta sekä oppilaitosten omilta verkkosivuilta.
 
Jos et tule valituksi hakemaasi koulutukseen oppilaitos ohjaa sinut muuhun sopivaan koulutukseen. Vaihtoehtoisesti oppilaitos voi myös ohjata muiden palveluiden piiriin, esimerkiksi työvoimapalveluihin, muihin ohjauspalveluihin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Vaativan erityisen tuen perusteella tapahtuva haku

Vuodesta 2021 alkaen erillistä erityisopetuksen hakuaikaa ei ole. Vaativan erityisen tuen perusteella tapahtuva haku tapahtuu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuna.  

Hae vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, jos tarvitset vaativaa ja monipuolista tukea vaikeiden oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden takia.

Vaativan erityisen tuen haussa ovat mukana:

 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA- koulutus sekä
 • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus.

Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävissä ammatillisten koulutuksien sekä TELMA- ja TUVA-koulutuksien valintaperusteista päättää koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoa TUVA-koulutuksesta löydät täältä. TELMA-koulutuksesta voit lukea lisää Pirkanmaan TELMA-koulutuksen 2022-2023 oppaasta. Tutustu myös  hakukohteisiin Pirkanmaalla: Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto. 

Muun Suomen koulutustarjontaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa pääset tutustumaan Ameo.fi-sivuston koulutustarjontataulukosta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus poistuu 1.8.2022 alkavalla tutkintokoulutukseen valmentavalla TUVA-koulutuksella. Kevään 2022 yhteishaussa voit hakea ainoastaan TUVA-koulutukseen.

Perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukio opintoihin valmistavan LUVA-koulutuksen ja  ammatilliseen koulutukseen valmistava VALMA-koulutus yhdistävä TUVA-koulutus antaa valmiuksia suoriutua toisen asteen opinnoista. TUVA-koulutuksesta voit lukea lisää täältä.

Pirkanmaalla tarjolla olevasta TUVA-koulutuksesta on tulossa PAEKin koostama opas syksyllä 2022! 

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Harkintaan perustuva valinta

Keväällä 2022 harkinnan varaista valintaa käytetään ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakiessa, kun:
 • koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen

Lisäksi ammatilliseen koulutukseen hakiessa voit hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos Sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota:

 • oppimisvaikeuksia
 • sosiaaliset syyt 
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • haet ulkomaalaisella todistuksella
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä ja matematiikassa.
Jos Sinulla on päättötodistus, ja oppilaitos tekee opiskelijavalinnan pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella, et voi hakea harkinnanvaraisesti seuraaviin perustutkintoihin:
 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisala.

Näissä tapauksissa olet mukana automaattisesti vain harkintaan perustuvassa valinnassa:

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä ja matematiikassa.

Erillisten liitteiden toimittaminen ei ole välttämätöntä, jos hakijalla on matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty. Koulutuksen järjestäjä arvioi, valitaanko hakija koulutukseen, hakijan koulutustarpeen ja opinnoista suoriutumiseen tarvittavien kykyjen perusteella. Harkinnanvaraisen valinnan menettelyt ja tavat ovat koulutuksen järjestäjien päätettävissä. Koulutuksen järjestäjä voi esimerkiksi hyödyntää oppimisvalmiuskoetta. Hakija voi halutessaan toimittaa liitteitä. Liitteet toimitetaan suoraan oppilaitokseen, mutta hakija ei pysty valitsemaan useaa harkinnanvaraisen haun perustetta, jolla hakee.

Harkinnanvarainen valinta lukioon:

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.
Muista syistä lukio ei käytä harkinnanvaraista valintaa.
 
Lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta saat oppilaitoksilta ja uudesta Opintopolusta.
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Oppivelvollinen ilman opiskelupaikkaa

Mikäli oppivelvollisena jäit ilman opiskelupaikkaa kevään 2022 yhteishaussa:

1. perusopetuksen järjestäjä jatkaa ohjaamistasi kevätlukukauden päätyttyä, jotta voit hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Jos olet nuorena oppivelvollisena ilman ilman opiskelupaikkaa vielä kesän 2022 jälkeen, tai keskeyttänyt aloittamasi opinnot:

2. siirtyy ohjaus- ja valvontavastuu perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän ilmoituksen perusteella asuinkunnallesi 26.8.2022.

Tutustuthan PAEKin Ilman opiskelupaikkaa 2022 -oppaaseen!