Hakeminen

Hakuaikataulut

  • Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 18.2.–10.3.2020
  • Erityisopetuksen haku 11.3.-1.4.2020
  • Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku 

Opiskelijahaku toteutetaan sähköisesti Opintopolku.fi-sivuston kautta. Opintopolun kautta hakeminen koskee myös kaikkea ammatillista erityisopetusta. Oppilaitokset tiedottavat hakukäytänteistä myös omilla www-sivuillaan. Lisätietoa ja opastusta saa tarvittaessa oppilaitosten ohjaushenkilöstöltä.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Yhteishaku, kevät 2019

Lue myös harkintaan perustuvasta valinnasta, jota voidaan käyttää yhteishaussa.

Huom. Opot ja muut ohjaustahot! Lomakkeet tiedonsiirtoon ja harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamiseen löydät Oppilaitokset-osion Lomakkeet-sivulta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valintaperusteista sekä mahdollisista pääsy- tai soveltuvuuskokeista.

Tiedot tutkinnoista ja koulutuksista, avautuvista hauista ja niiden aikatauluista sekä valintaperusteista löytyvät useimmiten koulutuksen järjestäjien www-sivuilta tai Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolku-palvelusta.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta jatkuvassa haussa. Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Koulutuksen järjestäjät voivat halutessaan soveltaa yhteishaussa käytettäviä valintaperusteita myös valitessaan opiskelijoita jatkuvan haun kautta.

Lähde: OKM:n sivut.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Erityisopetuksen haku, kevät 2019

Erityisopetuksen haussa on mukana erityisopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA er) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Tutustu hakukohteisiin Pirkanmaalla: Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto. Muun Suomen koulutustarjontaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa pääset tutustumaan Ameo.fi-sivuston koulutustarjontataulukosta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Valmistavan koulutuksen haku, kesä 2019

Haussa on mukana kymppiluokka, vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Huomaathan, että tässä haussa on mukana ns. yleisissä ammattioppilaitoksissa järjestettävä VALMA. Ammatillissa erityisoppilaitoksissa järjestettävään VALMAan ja TELMAan hakeminen tapahtuu erityisopetuksen haussa.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään yleensä yhteishaussa, ja silloin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa harkinnan perusteella enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella) sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. Lue lisää Opintopolku.fi-sivustolta.

Huomaathan, että aiempi joustava valinta -menettely ei ole enää käytössä.

Lisätietoa löydät myös oppilaitosten omilta sivuilta (lista oppilaitoksista Koulutustarjonta-sivulla) sekä Finlexistä.