Koulutustarjonta

Vapaat opiskelupaikat

Opintopolku.fi-sivustolta löydät seuraavassa sähköisessä haussa mukana olevat koulutukset sekä tietoa hakemisesta. Osa oppilaitoksista ilmoittaa vapaista opiskelupaikoista Opintopolussa ja osa omilla nettisivuillaan. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa lukuvuoden aikana kysellä suoraan oppilaitoksista – paikkoja voi olla vapaana, vaikka niistä ei löytyisi tietoa netistä. Lisätietoja ammatillisen koulutuksen jatkuvasta hausta löydät sekä Opintopolun sivuilta että oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutusalat ja perustutkinnot Suomessa

Suomessa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon usealla koulutusalalla. Kunkin perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma, jotka kouluttavat yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen, ja siksi samasta tutkinnosta voi valmistua erilaisiin ammatteihin. Opintopolun sivuilta löydät listan kaikista ammatillisen opetuksen koulutusaloista ja niissä suoritettavista perustutkinnoista.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Oppilaitokset Pirkanmaalla

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa opetus voidaan järjestää erityisopetuksena samoissa ryhmissä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa (integroitu erityisopetus) tai pienryhmissä. Pirkanmaalla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto, ja kukin oppilaitos on omalla tavallaan huolehtinut erityisopetuksen järjestämisestä.
 

Klikkaamalla oppilaitoksen nimeä pääset heidän kotisivuilleen. Jos et löydä sivuilta etsimääsi tai jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä esimerkiksi oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai muuhun henkilökuntaan, joiden yhteystiedot löydät oppilaitoksen nettisivuilta. Ota rohkeasti yhteyttä!

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Ammatilliset perustutkinnot, integroitu erityisopetus

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren ensisijainen opiskelupaikka on tavallinen ammatillinen oppilaitos, jossa hän voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon samoissa ryhmissä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, integroidussa erityisopetuksessa. Integroidussa erityisopetuksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus saada erilaista tukea opintojensa etenemiseksi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan myös mahdollinen erityisen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet. On mahdollista, että opintojen edetessä erityisen tuen tarve vähenee (lue tarkemmin Opiskelijan tuki -sivulta).

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kevään 2021 haku ammatillisiin perustutkintoihin Pirkanmaalla (pienryhmät)

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osp)
  – ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua

 • sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat:
  – viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  – matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  – yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opintososiaaliset edut

Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia. Kustannuksia opiskelijalle aiheutuu oppikirjahankintojen ohella myös henkilökohtaisten työvälineiden sekä työasujen ja -kenkien / suojavarusteiden hankinnasta. Koulumatkoihin voi saada tukea KELA:lta, jonne tehdään koulumatkatukihakemus. Tuen saa, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat. Tietoa koulumatkatuesta ja opintotuesta löytyy Kelan sivuilta. Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asuminen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa. Lisätietoa opintojen rahoituksesta Opintopolku.fi-sivustolta.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista. Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijakunta

Ammatillisissa oppilaitoksissa on oppilaskunnat. Usein oppilaitokset ovat varanneet toimintatilan opiskelijakunnalle. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (SAKKI ry, OSKU ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opiskelija-aktiviteettien lisäämiseksi, opiskelijoiden tutor-koulutus tästä esimerkkinä. Opiskelijajärjestöillä on myös edunvalvonnallisia tehtäviä.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus kestää noin lukuvuoden (60 osaamispistettä), ja sitä järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, joista jälkimmäisissä VALMA on kohdennettu eniten tukea tarvitseville. Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa tiedonhankintataitojasi, kehittää kielitaitoasi, tutustua eri ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin, kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja sekä tutustua työelämään. Tutki VALMA-polkua tarkemmin tästä (PDF).
 
Harkitse VALMAa, jos…
 
 • et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
 • kaipaat lisää tietoa ammatillisista opinnoista
 • haluat parantaa peruskoulun todistustasi ja lisätä valmiuksia ammatillisiin opintoihin
Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia osia. Voit lisäksi valita ammatillisia tai yhteisiä osia ammatillisista perustutkinnoista. Saat suoritetusta valmentavasta koulutuksesta todistuksen. Saat myös lisäpisteitä kun haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. Valmentavasta koulutuksesta voit siirtyä suorittamaan ammatillista koulutusta ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on siihen riittävät valmiudet.
 
Seuraavalta sivulta löydät yhteystietoja oppilaitoksiin, jotka järjestävät VALMA-koulutusta:

Pienryhmämuotoiset valmentavat koulutukset Pirkanmaalla 2021

Huomaathan, että myös yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetään myös muuta VALMA-koulutusta. Kannattaa myös tutustua TELMA-ryhmiin, sillä ne ovat kaikki erilaisia.)

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

TELMA – Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TELMA on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta, jota annetaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta tarvitseville. TELMA on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutusta tarjotaan myös vaikea- ja monivammaisille. TELMAan haetaan pääsääntöisesti erityisopetuksen haussa (lue tarkemmin Hakeminen-sivulta), mutta koulutukseen on mahdollista hakeutua myös muulloin, mikäli opiskelupaikkoja vapautuu.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, ja se muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista, joita ovat: ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen, opiskeluvalmiuksien vahvistaminen sekä työelämään valmentautuminen. Näiden lisäksi koulutus voi koostua muistakin valinnaisista koulutuksen osista, joista opiskelija voi suorittaa omien tavoitteidensa mukaisesti osaamistavoitteita 0–20 osaamispisteen verran. Koulutus kestää enintään kolme vuotta, ja suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi perusteella.

Seuraavalta sivulta löydät yhteystietoja oppilaitoksiin, jotka järjestävät TELMA-koulutusta:
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutuksiin tutustuminen

Koulutukseen on mahdollista mennä tutustumaan ennen hakeutumista. Pienryhmämuotoiseen koulutukseen hakeuduttaessa tutustumisjakso on useimmiten suositeltava. 
 
Alla olevan linkin kautta löytyy tutustumisjaksojen koonti (pienryhmät, ammatillinen koulutus / Pirkanmaa):