Koulutustarjonta

Vapaat opiskelupaikat

Opintopolku.fi-sivustolta löydät seuraavassa sähköisessä haussa mukana olevat koulutukset sekä tietoa hakemisesta.
Osa oppilaitoksista ilmoittaa vapaista opiskelupaikoista Opintopolussa ja osa omilla nettisivuillaan.
Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa lukuvuoden aikana kysellä suoraan oppilaitoksista – paikkoja voi olla vapaana, vaikka niistä ei löytyisi tietoa netistä.
Lisätietoja perusopetuksen jälkeisen ammatillisen koulutuksen jatkuvasta hausta löydät sekä Opintopolun sivuilta että oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutusalat ja perustutkinnot Suomessa

Mitä kaikkea ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella? Lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta löydät Opetushallituksesta

Suomessa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon usealla koulutusalalla. Perustutkinnon sisällä on yksi tai useampi koulutusohjelma. Koulutusohjelma kouluttaa yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen. Samasta tutkinnosta voi valmistua erilaisiin ammatteihin.

Kaikki ammatillisen opetuksen koulutusalat ja niiden sisältämät tutkinnot löytyvät Opetushallituksesta

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Oppilaitokset Pirkanmaalla

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.
Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus voidaan järjestää integroituna erityisopetuksena tai pienryhmissä.
Integroitu erityisopetus on ensisijainen toteutusmuoto, ja tapahtuu samoissa ryhmissä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pirkanmaalla on monipuoliset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto erityisopetuksena.

Klikkaamalla oppilaitoksen nimeä pääset oppilaitoksen kotisivuille.
Jos Sinulla on kysyttävävää, tai et löydä sivuilta tarvitsemaasi tietoa, ota rohkeasti yhteyttä oppilaitokseen!
Oppilaitoksen opinto-ohjaajaan ja muun henkilökunnan yhteystiedot löydät oppilaitoksen kotisivuilta.

Tampereen seudun lukiot

Kaupungin alueella toimivat muut lukiot:

Seutukunnan lukiot

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Ammatilliset perustutkinnot, integroitu erityisopetus

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren ensisijainen opiskelupaikka on tavallinen ammatillinen oppilaitos.
Nuori voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon tavallisessa ammattioppilaitoksessa samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa (integroitu erityisopetus).
Integroidussa erityisopetuksessa opiskelevalla on mahdollisuus saada erilaista tukea opintojensa etenemiseksi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
Kehittämissuunnitelmaan kirjataan mahdollinen erityisen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet.
On mahdollista, että opintojen edetessä erityisen tuen tarve muuttuu (lue tarkemmin Opiskelijan tuki -sivulta).

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kevään 2024 yhteishakuun tulevat ammatillisten perustutkintojen pienryhmäpaikat Pirkanmaalla

Koonnin Pirkanmaalla 20.2.–19.3.2024  yhteishakuun tulevista vapaista Aitoon koulutuskeskuksen, Ammattiopisto Luovin, Kiipulan ammattiopiston sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ammatillisen perustutkintokoulutuksen  pienryhmäpaikoista löydät alta.

Pienryhmämuotoiset tutkintokoulutukset 2024 yhteishakuun

Tredun pienryhmät ja Treenaamo – YouTube

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osp)
  – ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua

 • sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)
  – viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  – matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  – yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opintososiaaliset edut

Oppilaitoksissa opetus, ohjaus ja ruokailu ovat opiskelijalle ilmaista. 

Oppivelvollisen etuudet
Oppivelvollisia ovat peruskoulunsa vuonna 2021 (tai sen jälkeen) päättäneet ja vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneet.
1.8.2021 alkaen opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit – ja välineet ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille.
Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut toisen asteen opinnot tai on täyttänyt 20 vuotta (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 16§). 

Oppivelvollisille tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat alan pätevyydet ja työelämän lupakortit (työturvallisuuskortti, ensiapukortit, tulityökortti, hygieniapassi) sekä viranomais- ja ajokorttimaksut ja lääkärintodistukset ovat ilmaisia.
Opiskelijan on myös mahdollista saada oppilaitoksesta käyttöönsä tietokone, jos sitä opinnoissa tarvitaan.
Lisätiedot opetusvälineiden käyttöön saamisesta saat oppilaitoksesta opintojen alkaessa.

Koulumatkatuet
Koulumatkoihin voi saada tukea Kelasta. Tukea haetaan Kelan koulumatkatukihakemuksella.
Tuen määrään vaikuttavat:

 • koulumatkapäivien määrä kalenterikuukaudessa
 • koulumatkan pituus
 • kulkutapa ja
 • opiskelijan oikeus maksuttomaan opiskeluun.

1.8.2021 alkaen maksuttomaan opiskeluun oikeutetulla opiskelijalla: 

 • tukeen oikeuttavan koulumatkan raja on 7 kilometriä ja opiskelijalla on oltava vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa
 • kuukausittaista matkakustannusten vähimmäisrajaa ei ole
 • koulumatkatukea saa myös opiskelukuukausilta, jolloin opintosuorituksia on kertynyt alle 15 opintopistettä

Opiskelijalla, jolla EI ole oikeutta maksuttomaan opiskeluun:

 • koulumatkan raja on 10 kilometriä
 • tukea voi saada, jos kuukaudessa on vähintään 10 matkapäivää, joiden matkakustannukset ylittävät 27 euroa. 

Lisätietoa opintotuesta saat KELAn sivuilta. 
KELAn tuet opiskelijalle selkosuomeksi.  

Opiskelija-asuntolassa asuminen
Osassa ammatillisia oppilaitoksia on opiskelija-asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta.
1.8.2021 alkaen asuntolapaikkoja tulee tarjota ensisijaisesti oppivelvollisille ja muille maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluville opiskelijoille.
Asuminen on valvottua ja siihen liittyy usein vapaa-ajan harrastustoimintaa.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

 • Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta.
 • Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen edellyttää säännöllistä koulutukseen osallistumista.
 • Opintotuen saamisen edellytyksenä on myös riittävä opiskeluissa eteneminen.
 • Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijakunta

Ammatillisessa oppilaitoksessa toimii opiskelijoista muodostuva oppilaskunta.
Myös valtakunnalliset opiskelijajärjestöt (SAKKI ry, OSKU ry) järjestävät opiskelijoille koulutusta opiskelija-aktiviteettien lisäämiseksi, esimerkiksi  opiskelijoiden tutor-koulutusta. 
Opiskelijajärjestöillä on myös edunvalvonnallisia tehtäviä.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 

Syksystä 2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset, eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Koulutuksen tavoitteena on  opiskelijan siirtyminen toisen asteen opintoihin, eli ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. 

TUVA-koulutus sopii:

 • ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta
 • oppivelvollisille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen toisen asteen koulutukseen (esimerkiksi oppijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi)

TUVA-koulutus tarjoaa opiskelijalle:

 • ohjausta ja tukea toisen asteen koulutukseen siirtymiseen ja opintojen suorittamiseen
 • mahdollisuuden korottaa perusopetuksen arvosanoja
 • suorittaa lukiokoulutuksen ja/tai ammatillisen koulutuksen opintoja

TUVA-koulutuksen toteutus:

 • koulutuksen laajuus 38 viikkoa ja kestää enintään vuoden
 • opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 • opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta viikon aikana 22 tuntia (60 min)/ 29 opetustuntia (45 minuuttia)
 • myös lyhyemmät jaksot mahdollisia ja
 • tutkintokoulutukseen voi siirtyä joustavasti

Opiskelijan moniammatillinen ohjaus voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena tai pienryhmämuotoisena tai näitä yhdistäen. 

TUVA-koulutus muodostuu:
Kaikille yhteisestä Opiskelu ja urasuunnittelutaidot-osasta (2-10 viikkoa) sekä vähintään kahdesta valinnaisesta osasta:

 • perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)
 • lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
 • arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
 • työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
 • valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

Osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opinnot arvioidaan koulutusmuodon mukaan, koulutuksenjärjestäjän toimesta.

Erityisen tuen toteuttaminen:

 • oppivelvollisten kohdalla aiemman koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa tuen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijan otettua opiskelupaikka vastaan
 • erityisen tuen tarve arvioidaan koulutuksen alussa tai heti kun tuen tarve ilmenee
 • erityinen tuki kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tai ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS)

Kielitietoinen TUVA-koulutus huomioi kielen merkityksen oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on vahvistaa:

 • opiskelijan opiskelu- ja tutkintokielen taitoja
 • eri tiedonalojen tekstitaitoja
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja

Lisää TUVA-koulutuksesta voit lukea Opetushallituksen sivuilta.

Alla olevasta painikkeesta  löydät yhteystiedot alueen oppilaitoksiin, jotka järjestävät TUVA-koulutusta:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

TELMA – Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TELMA on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta.
Koulutusta annetaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta tarvitseville.
TELMA tarkoitettu oppijoille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Koulutusta tarjotaan myös vaikea- ja monivammaisille.

TELMAan haetaan yhteishaussa vaativan erityisen tuen perusteella tapahtuvana hakuna, perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa (lue tarkemmin Hakeminen-sivulta).
Koulutukseen on mahdollista hakeutua myös muulloin, mikäli opiskelupaikkoja vapautuu.
Lisätietoa saat myös Pirkanmaan TELMA-koulutuksen oppaasta 2022-2023 (PDF).

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, ja se muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista:

 • ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • työelämään valmentautuminen

Koulutus voi koostua myös muista valinnaisista koulutuksen osista, joita voit suorittaa tavoitteidensa mukaisesti 0–20 osaamispisteen verran.
Koulutus kestää enintään kolme vuotta. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi perusteella.

Alla olevasta painikkeesta  löydät yhteystiedot alueen oppilaitoksiin, jotka järjestävät TELMA-koulutusta:

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Kevään 2023 yhteishakuun tulevat valmentavien koulutusten pienryhmäpaikat Pirkanmaalla

Koonnin Pirkanmaalla  21.2.-21.3.2023 yhteishakuun tulevista vapaista TUVA – ja TELMA-koulutuksen pienryhmäpaikoista löydät tästä: 

TUVA TELMA 2023

Koonnissa ovat Aitoon koulutuskeskuksen, Ammattiopisto Luovin, Kiipulan ammattiopiston,  Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Saskyn ja Valkeakosken ammattiopiston tiedot. TUVA-koulutuksen tietoihin voi tulla muutoksia. Tarkista ajantasaiset tiedot yhteyshenkilöltä tai Opintopolusta yhteishaun alkaessa.

1.8.2022 alkaen perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhdistävään TUVA-koulutukseen voit tutustua tästä.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Koulutukseen tutustuminen, kevät 2023

Koulutukseen on mahdollista mennä tutustumaan ennen hakeutumista.
Pienryhmämuotoiseen koulutukseen (perustutkintoon ja valmentaviin TUVA- ja TELMA-koulutuksiin) hakeuduttaessa tutustumisjakso on suositeltava.

Oppilaitosten kotisivuilta ja Ammattipolku.fi-sivuston TUVA ja TELMA -kohdasta löytyy tietoa avoimista ovista ja tutustumiskäytännöistä.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.