Etäopetus

 • HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ, TYÖKALUJA JA MATERIAALIA ETÄOPETUKSEN TUEKSI
Tälle sivulle on koottu hyviä käytänteitä, työkaluja ja materiaalia etäopetuksen tueksi.
Loppuun on koottu myös sivustoja, joilta löytyy selkeäkielistä ja saavutettavaa tietoa koronaviruksesta. 
Sivustoa päivitetään ja omat vinkkisi voit ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sari.siren@tampere.fi

ERITYINEN TUKI JA ETÄOPETUS

Erityistä tukea tarvitsevan kohtaaminen verkossa; Verkossa tapahtuva kohtaaminen ja ohjaaminen: https://www.matleenalaakso.fi/2017/03/kohtaaminen-verkossa.html (Tekijät: Heli Antila, Kristiina Lahti ja Matleena Laakso)

Helpot digityökalut ja -sovellukset tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen: https://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digierkka-helpot-digityokalut-ja-sovellukset/ (Tekijä: Matleena Laakso)

Erityisen tuen opiskelijan haasteet ja mahdollisuuden verkko-opetuksessa ja digitaalisten työkalujen käytössä: https://www.slideshare.net/HeliAntila/tamk-digiosalliseksi-erityinen-tuki-ja-verkko (Tekijä: Heli Antila)

Blogikirjoitus, jossa on vinkkejä muun muassa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden motivoimiseen: Erityistä digiä – digitalisaatio, erityisyys ja suuri tarina

TVT erityisopetuksessa -diat

Etäopiskeluun tukea: https://www.erjasandberg.eu/etaopiskeluun-tukea/ (Tekijä Erja Sandberg)

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa: https://ameo.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTY_Erityista_somea_2013.pdf

Googlen Meet -ohjelma etäopetuksen apuna Kiipulan ammattiopistossa: https://www.youtube.com/watch?v=dE2jZoQwcJg

PONNU-hankkeen sivustolta (http://ponnu.valo-valmennus.fi/valmennusmateriaali/) materiaalipankista löytyy 97 sivua pdf-muotoisia numerotaitojen, matematiikan ja digitaitojen harjoituksia. Harjoituksia voi täyttää esimerkiksi PDF:n täytä ja allekirjoita -toiminnolla ja lähettää vastaukset opettajalle sähköisessä muodossa. Tehtävät on laadittu selkeiksi ja niitä on testattu henkilöillä, joilla on erityisen tuen tarve.

Oppimistehtävät verkossa. (sisältää oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentämisen -diasarjan) https://www.matleenalaakso.fi/

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen, Ammatilliset opettajakorkeakoulut erityisopetusta kehittämässä. s. 73-81 Innostavat digitaaliset oppimisympäristöt ja yksilöllinen oppiminen. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96197/JAMKJULKAISUJA2032015_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Innostavuudesta, motivaation ylläpitämisestä, ohjauksesta, tavoitteista, itseohjautuvuudesta ja vahvuuksista.)

Innostavat digitaaliset oppimisympäristöt – Löytöretkellä osallistavaan oppimiseen ammatillisessa erityisopetuksessa http://elektra.helsinki.fi/oa/2489-5822/18/3/innostav.pdf

Kiipulan ammattiopiston Erkat etänä vol.2 -verkkotyöpajat järjestettiin poikkeusolosuhteissa keväällä 2020 etäopetuksen ja -ohjauksen tueksi.
– Ensimmäinen alustusluento: Opiskelijan psyykkinen tukeminen ja yhteisöllisyyden tukeminen (15.4.2020)
– Toinen alustusluento: Erityistä tukea tarvitseva etäopetuksessa ja ohjauksessa (20.4.2020)

HUOLTAJAT ja NUORET

Huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuutta. Koulun järjestämään etäopetukseen tulee osallistua. Jos huoltajat eivät pysty tukemaan lasta opiskelussa, he voivat pyytää ohjeita lapsen opettajalta. Huoltajat eivät kuitenkaan vastaa opetuksesta vaan se on koulun tehtävä. (Lähde: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen)

Huoltajat:

Vinkkejä vanhemmille etäopetuksen ajaksi: https://www.omaope.com/vinkkeja-vanhemmille-etaopetuksen-ajaksi/

Huoltajan selviytymisopas koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen: https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-selviytymisopas-koronaviruskaranteeniin-ja-kotiopetukseen/

Positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa Vuorinen antaa perheille vinkkejä, miten yhdistää etätyöt ja kotikoulu: https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/65a41548-7181-4af3-855b-c35dde6ad7ae?fbclid=IwAR0dZUEcjWBU5LS4HzDNQwK0dG1y3LEIGAbvb5DXNF_XCMOofTH7WCRHdgc

Etäopiskeluun tukea: https://www.erjasandberg.eu/etaopiskeluun-tukea/

Nuoret:

Etäopetusohjeita yläkoulujen oppilaille: https://seutuluokka-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vesa_hursti_edu_kangasala_fi/Ec7d1OVhE9NEn439Vww3JxABc8fwcaWJIGWWRad_i9TJpQ?e=mai1Aw

Verneri.netin sivuilta selkokielistä tietoa koronaviruksesta: https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/koronavirus/

Nuorille tarkoitettu Turvasatama-chat on avattu! Turvasatama on paikka, jonne lastensuojelun piirissä ja sijaishuollossa asuvia nuoria voi ohjata keskustelemaan ja purkamaan mielessä olevia asioita, mutta myös viettämään aikaa yhdessä virtuaalisesti. Osallistua voi myös, vaikka tällä hetkellä ei olisi mitään erityisiä tuen- tai avuntarpeita. https://pesapuu.fi/2020/03/nuorten-turvasatama-chat/?fbclid=IwAR3DOaPBJZwifH0Dl3QdVROnlrpSeiQTzBy-Kl4v4ULZB85noIXCuGhTmbU

Nuortennetissä voi osallistua muun muassa ryhmächattiin, jossa keskustellaan etäopiskelusta tai varata oman ajan Lasten ja nuorten chattiin: https://www.nuortennetti.fi/

Nyytin ryhmämuotoisessa chatissa keskustellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista asioista. Lisäksi järjestetään erikseen koronaepidemiaan liittyviä chatteja: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

Sekasin-chat – keskusteluapua nuorille: https://mieli.fi/fi/tukea-netist%C3%A4

YLEISIÄ VINKKEJÄ ETÄOPETUKSEEN

Hyviksi havaittuja käytäntöjä:

 • Oppilaille/opiskelijoille ja/tai huoltajille ilmoitetaan kellonaika, jolloin päivystetään Wilmassa ja aika, jolloin päivystetään puhelimen äärellä. Tarpeen mukaan myös muina kellonaikoina voi olla yhteydessä.
 • Annetaan yleisiä ohjeita ja vinkkejä (etä)opiskelua ajatellen esim. luku-, matematiikka-, oppimis- ja muististrategioihin, itsenäiseen opiskeluun jne.
 • Tehdään yksilölliset monistekansiot ja tehtäviä Classroomiin
 • Konsultoidaan ja ohjeistetaan huoltajia
 • Opetettava asia, PowerPoint-esitykset ja materiaalit käydään läpi yhteisesti esimerkiksi WhatsApp-videopuhelussa ja tämän jälkeen annetaan ohjeistukset yksilöllisten tehtävien tekemiseen. Oppilaat tekevät tehtäviä omaan tahtiinsa ja saavat yksilöllistä ohjausta pienempiin ryhmiin jaetuissa videopuheluissa.
 • Vinkataan apuvälineistä esim. Celian äänikirjat, Voice dream -sovellus jne.
 • Samanaikaisopetus: videotapaamisen aikana toinen opettaja puhuu ja toinen opettaja/ohjaaja käyttää opetukseen chattia/pikaviestiä oppilaiden kanssa.
 • Oppimisalustan on tärkeä olla selkeästi jäsennetty ja asioiden edetä loogisesti. Tehtävänannot on hyvä kirjoittaa johdonmukaisesti: käytä kaikissa tehtävissä yhteneviä alaotsikoita (esim. Tehtävän tavoite, Arvioitu ajankäyttö, Palautuspäivämäärä, Palautettavan tiedoston muoto jne.)

Linkkivinkit:

YLE Areenan OTA HALTUUN OPPIMISTEKNIIKAT -videot ovat 1-2min pituisia tietoiskuja, jotka tarjovat helppoja tekniikoita, joiden avulla voit treenata esimerkiksi lukunopeutta: https://areena.yle.fi/1-50255127?fbclid=IwAR3xQTEsw2glfOEezTE9nNVnVXFu6cqm3tHIWM3QbKXuMZicQ_4SVYaWTHs

Yle Triplet tarjoaa opettajille helppokäyttöisen palvelun käsitellä uutisten maailmaa opetuksessaan. Palvelu auttaa kytkemään ajankohtaiset asiat osaksi opetusta. Palvelussa käsitellään päivittäin kolmea uutista. Tripletin ydin on jokaiseen uutisvideoon tehty taustamateriaali ja tehtävät opettajien käyttöön. Palvelu on tarkoitettu peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille: https://yle.triplet.io/

Sanoma Pro on avannut monipuoliset digitaaliset harjoitustehtävät oppilaiden käyttöön ja tukee näin opettajia opetustyössä digitaalisten opetusmateriaalien avulla veloituksetta loppukevään ajan: https://www.sanomapro.fi/

Viisi helppoa somen työkalua opettajille: https://www.matleenalaakso.fi/2017/02/viisi-helppoa-somen-tyokalua-opettajille.html (Tekijä: Matleena Laakso)

Moodle sisällön ja pedagogiikan näkökulmasta: https://digiosalliseksitamk.blogspot.com/2017/11/moodle-sisallon-ja-pedagogiikan.html (Tekijä Heli Antila)

Tekoihin.fi -sivuston materiaalit. Esimerkiksi Digialustat käyttöön -lehtinen: http://www.koulutustakuu.fi/tekoihin-tyokirja/ (Tekijä: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avoimet ammatilliset opinnot -sivuston materiaalit: https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/

Materiaalit vieraskielisille: https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/fi/materiaalit/oppimateriaalit/materiaalit-vieraskielisille

WWW-oppimisaihiot: Suomi toisena kielenä: http://www.moped.fi/materiaali/materiaalit-www1.html?fbclid=IwAR1fCgqq9DFzq6dfJ_bEoKtbhjlkp3my-Fiykn9NbDPZUwNTc_5jkD_QHO8

Ilmaisia appeja etäopetuksen tueksi (englanninkielinen sivusto): Koulu.me

Vinkkejä etäopetukseen opettajille ja rehtoreille: https://www.tutorhouse.fi/blogi/7-vinkki%C3%A4-et%C3%A4opetukseen-opettajille-ja-rehtoreille

Ilmaisia työkaluja ja vinkkejä etäopetuksen järjestämiseksi: https://www.mediamaisteri.com/blog/ilmaisia-tyokaluja-ja-vinkkeja-etaopetuksen-jarjestamiseksi

SeOpin kooste etäopetuksen tueksi: https://trello.com/b/aydgrYtF/seopin-kooste-et%C3%A4opetuksen-tueksi

Kangasalan toimintamalli poikkeusolojen etäopetukseen: https://seutuluokka-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vesa_hursti_edu_kangasala_fi/Ed6OxxaXiX1Ak6mZrwQ-paYBdDU62F2WYzyu832VtEF04g?e=yjwPKd

Selkokieleen liittyviä materiaalilinkkejä: http://www.polkuohjausmalli.fi/ohjaajan-avuksi/materiaalilinkit/selkokieli/

OPH Oppimateriaalien digitaaliset aineistot ja harjoitukset on koottu sivustolle https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut?publication_type%5BOppimateriaali%5D=Oppimateriaali
Selkeäkielisiä materiaaleja on muun muassa seuraavat:
– Arjen taitaja: https://www.oph.fi/fi/arjentaitaja
– Jäämaa – ensipeli aikuisille suomen kielen oppijoille: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jaamaa-ensipeli-aikuisille-suomen-kielen-oppijoille
– Hej 10 – oppilaan digiharjoitukset: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hej-10-oppilaan-digiharjoitukset
– AMMe – ammatillisen erityisopetuksen kuvapankki: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/amme-ammatillisen-erityisopetuksen-kuvapankki

OPH:n tukimateriaalila opettajille: https://www.oph.fi/fi/tukimateriaalia-opettajille-seka-opetuksen-ja-koulutuksen-jarjestajille-poikkeuksellisiin

Yle: sisältöjä etäopetukseen: https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6AXjXXPdl

Etäkoulu Kulkurin vinkit etäopetuksen järjestämiseen: https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/vejl

KPEDU-Projektit sivustolla oleva selkokielinen opetusmateriaali: http://projekti.kpedu.fi/default.aspx?id=3102&pid=3102&pid1=3102&siteid=861

Muita selkokielisiä alakohtaisia materiaaleja verkossa:
– Puhdistuspalvelut: http://www.hyria.fi/files/87/Puhdistuspalvelu.pdf
– Purtavaa puhtaasti: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/
– Ruokatieto: https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet/opettajamateriaali/elintarvikkeiden-hygieniaa-uhkaavat-tekijat
– Hoiva ja huolenpito: http://www.hyria.fi/files/160/Hoiva_ja_huolenpito.pdf

Noheva-hankkeen nettisivuilta löytyy paljon materiaalia selkeälle kielelle työstettynä. Materiaalia voi hyödyntää tehtävinä myös etäopetuksessa: https://sites.google.com/gafe.kiipula.fi/noheva/materiaalit

Mieli.fi -sivustolle on koottu vinkkejä siihen, kuinka voi huolehtia omasta ja läheisten mielenterveydestä koronakriisin aikaan: https://mieli.fi/fi/koronaepidemia-ja-mielenterveys

Selkokieliset ohjeet Zoom-etäkokousohjelman käyttöön: https://projects.tuni.fi/korko/ohje/ohjeet-etaohjaukseen/

Ymmärrä Suomea on verkossa oleva luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville: https://www11.edu.fi/ymmarra/

WordDive-sovellus on Suomessa kehitetty tekoälyyn pohjautuva ratkaisu kielten oppimiseen (maksullinen): https://www.worddive.com/fi/mobiilisovellus

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmassa on tuotettu youtube-videoita vammaisuuteen liittyvistä palveluista ja asioista:
https://www.youtube.com/watch?v=itKZyxeqPb4
https://www.youtube.com/watch?v=IxM2oO9EtQI
https://www.youtube.com/watch?v=QfRXrrnWIE4.

VUOROVAIKUTUS VERKOSSA:

Vuorovaikutusta kannattaa rakentaa kahdella tavalla a) synkronisesti eli samanaikaisesti ja b) asynkronisesti eli eriaikaisesti.

SYNKRONINEN VUOROVAIKUTUS

 • Videotapaamiset verkossa (esim. WhatsApp, Google Meet, Zoom, Teams, Whereby)
 • Chat-keskustelut (esim. Moodlen chat)

ASYNKRONINEN VUOROVAIKUTUS

 • Videokeskustelut (esim. Flipgrid)
 • Perinteiset keskustelut (esim. Moodlen keskustelufoorumi) – foorumilla voi käydä myös audiomuotoisia eriaikaisia keskusteluita esim. Vocaroon audiolinkkejä käyttämällä

KUMPI VAIN

 • Yhteiskirjoittaminen (esim. Google doc)
 • Yhteisluonnostelu, ideointi (esim. Flinga)

Pienryhmien käyttäminen tekee vuorovaikutuksesta ja töiden aikatauluttamisesta helpompaa ja sitouttaa opiskelijoita yleisesti ottaen hyvin.

SELKEÄKIELISTÄ JA SAAVUTETTAVAA TIETOA KORONAVIRUKSESTA

Ajankohtaista tietoa löytyy myös:

MUUTA MATERIAALIA