Tietoa PAEKista

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatio­keskus

Ammattipolun taustalta löytyy Pirkanmaan ammatillisen erityis­opetuksen koordinaatiokeskus (PAEK). PAEK kokoaa erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjontaa, tekee ennakointityötä, kokoaa yhteistyö­foorumeita ja asiantuntijaryhmiä sekä toteuttaa alueen erityisen tuen strategiaa. Lisäksi PAEK ylläpitää hankeverkostoa, tiedottaa, päivittää Ammattipolku.fi-sivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä tekee neuvontatyötä. 

PAEKin toimintaa ylläpitävät Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Valkeakosken ammattiopisto (VAAO). Lisäksi PAEKilla on kumppanuussopimus Silta-Valmennusyhdistyksen ja Tampereen ammatillisen opettaja­korkeakoulun kanssa.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Tulikalliontie 54, 36720 Aitoo
puh. (03) 466 4600
toimisto@aikk.fi
marita.sarkola@aikk.fi

Yhteyshenkilö Marita Sarkola

PL 389, 90131 Oulu
puh. 040 319 3856
riitta.kaivola@luovi.fi
Yhteyshenkilö Riitta Kaivola

Kiipulantie 507, PL 13, 14201 Turenki
puh. (03) 685 21
sanna.sakkinen@kiipula.fi
Yhteyshenkilö Sanna Säkkinen

PL 15, 33821 Tampere
puh. (03) 2361 111
Yhteyshenkilö päivittyy syksyllä 2021

PL 217, 33101 Tampere
puh. 03 565 611
Yhteyshenkilö päivittyy syksyllä 2021

Vanhankyläntie 2,
37630 Valkeakoski
(03) 574 21
info@vaao.fi
Yhteyshenkilö päivittyy syksyllä 2021

Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere
puh. 044 062 4050
Yhteyshenkilö päivittyy syksyllä 2021

Kuntokatu 3, 33520 Tampere
puh. 040 635 1582
Yhteyshenkilö päivittyy syksyllä 2021

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

PAEKin taustaa

Pirkanmaalla ammatillista koulutusta järjestää useita oppilaitoksia, joista osa on ammatillisia erityisoppilaitoksia. Tietoa erityisopetuksesta ja koulutustarjonnasta leimasi aikanaan hajanaisuus ja pirsta­leisuus, ja eri tahoilla syntyikin ajatus ammatillisen erityisopetuksen koordinoivasta toiminnasta.

Toiminnan käynnistäminen

Pirkanmaan ammattiopisto sai Opetushallitukselta valtionavustusta alueellisen ammatillisen erityisopetuksen koordinoivan toiminnan aloittamiseksi. Hanketoiminta käynnistettiin joulukuussa 2009. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli kehittää Pirkanmaan alueella erityisen tuen järjes­tämiseen liittyvää koordinointia. Erityistä osaamista ja ohjausta – hankkeessa (TAMK) oli valmisteltu Erityisen tuen järjestäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Pirkanmaan alueellinen strategia. Pirkanmaan alueellinen ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus -hankkeen toisena tavoitteena olikin käynnistää erityisen tuen järjes­tä­misen strategisten linjausten toteut­tamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Ensimmäisen vaiheen tärkeimpiä tuloksia olivat koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyö­sopimuksen laatiminen Pirkanmaan ammatillisen erityis­­opetuksen koordinoivan toiminnan järjestämiseksi, alueellisen yhteistyön rakenteiden kehittäminen, koordinaatiokeskuksen tehtävien määritteleminen, eri osapuolia palvelevien kotisivujen materiaalin valmistelu ja koonti, ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutustarjonnan koonti ja tiedottaminen sekä ennakointi­työhön käytettävän kysely­lomakkeen laatiminen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toinen vaihe käynnistyi lokakuussa 2010 Opetushallitukselta saadulla valtionavustuksella. Jatkohankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja vakiinnuttaa aloitettua ammatillisen erityisopetuksen koordinoivaa toimintaa. Toisena tavoitteena oli luoda kiinteä ammatillisen erityisopetuksen verkosto, mikä mahdollistaa selkeän työnjaon toimijoiden kesken, joustavat opinpolut kaikenlaisille oppijoille sekä toimintojen ja menetelmien kehittämisen yhdessä. Lisäksi jatkohankkeen tavoitteena oli kehittää ammatillisen erityis­opetuksen toimijoiden, aikuis­koulutuksen ja kolmannen sektorin välistä toimintaa yhteisen mielenterveyden edistämiseen liittyvän toimintamallin luomiseksi. Hankkeiden päättymisen jälkeen PAEKin toiminta on vakiintunut.