Tietoa PAEKista

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatio­keskus

Ammattipolun taustalta löytyy Pirkanmaan ammatillisen erityis­opetuksen koordinaatiokeskus (PAEK). PAEK kokoaa erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjontaa, tekee ennakointityötä, kokoaa yhteistyö­foorumeita ja asiantuntijaryhmiä sekä toteuttaa alueen erityisen tuen strategiaa. Lisäksi PAEK ylläpitää hankeverkostoa, tiedottaa, päivittää Ammattipolku.fi-sivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä tekee neuvontatyötä. 

PAEKin toimintaa ylläpitävät Ahlman Edu, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Lisäksi PAEKilla on kumppanuussopimus Silta-Valmennusyhdistyksen ja Tampereen ammatillisen opettaja­korkeakoulun kanssa.

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Hallilantie 24
33820 Tampere
puh. 050 470 2003

Yhteyshenkilö:
Sami Pekonen
sami.pekonen@ahlman.fi

Tulikalliontie 54
36720 Aitoo
puh. (03) 466 4600
toimisto@aikk.fi

Yhteyshenkilö:
Marita Sarkola
marita.sarkola@
aikk.fi

PL 389
90101 Oulu
puh. 040 319 3000

Ammattiopisto Luovi Tampere
Yliopistonkatu 56
33100 Tampere

Yhteyshenkilö:
ari-pekka.anttila@
luovi.fi

Kiipulantie 507
PL 13
14201 Turenki
puh. (03) 685 21

Yhteyshenkilö:
Sanna Säkkinen
sanna.sakkinen@
kiipula.fi

PL 15
33821 Tampere
puh. (03) 2361 111

Yhteyshenkilö:
Satu Neuvonen
satu.neuvonen@
takk.fi

PL 217
33101 Tampere
puh. (03) 565 611

Yhteyshenkilö:
Sirpa Vuolle
sirpa.vuolle@
tampere.fi

Vehnämyllynkatu 4
33560 Tampere
puh. 044 062 4050

Yhteyshenkilö:
Maija Schellhammer-Tuominen
maija.schellhammer-tuominen@
siltavalmennus.fi

Kuntokatu 3
33520 Tampere
puh. 040 635 1582

Yhteyshenkilö:
Minna Seppälä
minna.seppala@
tuni.fi


Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

PAEKin taustaa

Pirkanmaalla ammatillista koulutusta järjestävät useat oppilaitokset, joista osa on ammatillisia erityisoppilaitoksia. Aikanaan tieto erityisopetuksesta ja koulutustarjonnasta oli hajaista ja pirstaloitunutta. Tästä eri tahoilla syntyi ajatus ammatillisen erityisopetuksen koordinoivasta toiminnasta.

Toiminnan käynnistäminen

Pirkanmaan ammattiopisto sai Opetushallitukselta valtionavustusta alueellisen ammatillisen erityisopetuksen koordinoivan toiminnan aloittamiseksi. Hanketoiminta käynnistettiin joulukuussa 2009. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli kehittää Pirkanmaan alueella erityisen tuen järjes­tämiseen liittyvää koordinointia. Erityistä osaamista ja ohjausta – hankkeessa (TAMK) oli valmisteltu Erityisen tuen järjestäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Pirkanmaan alueellinen strategia. Tästä Pirkanmaan alueellinen ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus -hankkeen toiseksi tavoitteeksi muodostui erityisen tuen järjes­tä­misen strategisten linjausten toteut­tamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen.

Ensimmäisen vaiheen tärkeimpiä tuloksia olivat koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyö­sopimuksen laatiminen Pirkanmaan ammatillisen erityis­­opetuksen koordinoivan toiminnan järjestämiseksi, alueellisen yhteistyön rakenteiden kehittäminen, koordinaatiokeskuksen tehtävien määritteleminen, eri osapuolia palvelevien kotisivujen materiaalin valmistelu ja koonti, ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutustarjonnan koonti ja tiedottaminen sekä ennakointi­työhön käytettävän kysely­lomakkeen laatiminen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toinen vaihe käynnistyi lokakuussa 2010 Opetushallitukselta saadulla valtionavustuksella. Jatkohankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja vakiinnuttaa aloitettua ammatillisen erityisopetuksen koordinoivaa toimintaa. Toisena tavoitteena oli luoda kiinteä ammatillisen erityisopetuksen verkosto, joka mahdollistaa selkeän työnjaon toimijoiden kesken, joustavat opinpolut kaikenlaisille oppijoille sekä toimintojen ja menetelmien kehittämisen yhdessä. Lisäksi jatkohankkeen tavoitteena oli kehittää ammatillisen erityis­opetuksen toimijoiden, aikuis­koulutuksen ja kolmannen sektorin välistä toimintaa yhteisen mielenterveyden edistämiseen liittyvän toimintamallin luomiseksi. Hankkeiden päättymisen jälkeen PAEKin toiminta on vakiintunut.