Usein kysytyt kysymykset

Yleiset

Ammatillinen erityisopetus?

– Tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat ammatillisissa opinnoissaan erityistä tukea.
– Yksilöllistä, eriytettyä opetusta tai muuta tukea.
– Mahdollistaa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen.
– Voi saada yleisissä ammatti­oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Ammatillinen erityisoppilaitos?

– Erityisoppilaitoksissa opiskellaan pienryhmissä.
– Henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissa ja päivittäisessä elämässä.
– Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi valmentavaa koulutusta (1.8.2022 alkaen TUVA – ja TELMA).
– Lisätietoja: www.ameo.fi.

Mitä ammatillisia erityisoppilaitoksia Pirkanmaalla on?

–Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto.

Mitä ns. yleisiä ammatillisia oppilaitoksia Pirkanmaalla on?

– Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) ja Tampereen aikuiskoulutus­keskus (TAKK), Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto ja Valkeakosken ammattiopisto (VAAO).
– Katso lista kaikista oppilaitoksista Koulutustarjonta-sivulta.

Mitä erityistä tukea tarvitseva voi opiskella Pirkanmaalla peruskoulun jälkeen?

– Tarjolla on omia ryhmiä, mutta myös tavallisissa perustutkintoryhmissä voi saada tukea opintoihin.
– Voi hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmen­tavaan koulutukseen (1.8.2022 alkaen TUVA- ja TELMA). 
–  Erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjonta päivitetään näille sivuille. 

VALMA?

– Tarkoittaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.
– Järjestetään sekä yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.
– Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta.
Huom. 1.8.2022 alkaen TUVA-koulutus korvaa VALMA-koulutuksen. Kevään 2022 yhteishaussa voi hakea TUVAan.  

TELMA?

– Tarkoittaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta.
– Järjestetään Pirkanmaalla vain ammatillisissa erityis­oppilaitoksissa.
– Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta.

Millaista tukea voi saada yleisissä ammatti­oppilaitoksissa?

– Erityisen tuen järjestämisen muodot vaihtelevat. Tutustu kunkin oppilaitoksen tukimuotoihin ja palveluihin!
– Tukimuodot riippuvat opiskelijan erityisen tuen tarpeesta, oppilaitoksen tavasta toteuttaa erityisopetusta ja erityiseen tukeen suunnatun henkilöstön määrästä.
Opiskelijan tuki -sivulta löydät luettelon erilaisista tukimuodoista.

Mitä tarkoittaa HOKS?

– Lyhenne sanoista henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.
– Laaditaan kaikille opiskelijoille opintojen alussa.  Päivitetään opintojen aikana.
–Laaditaan yhteistyössä opiskelijan, opinto-ohjaajan, opettajan sekä tarvittaessa myös muun koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa.
– Myös huoltajalla on oikeus osallistua alaikäisen opiskelijan HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen.
– HOKS korvaa HOPSin ja HOJKSin sekä HENSUn ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman.

Kenen tekemät sivut nämä ovat? Kuka päivittää?

– Ammattipolku.fi-sivustoa ylläpitää Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus eli tuttavallisemmin PAEK.
– Sivuja päivittävän henkilön yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.

Ammatinvalinta

Soveltuuko nuori tietylle alalle? Mistä sen voi tietää?

– Soveltuvuudesta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.
– Jos yläkoululaisella on terveydellisiä rajoitteita, kannattaa soveltuvuutta miettiä myös yhdessä koululääkärin kanssa.
– Voit olla yhteydessä myös kiinnostavan alan opettajaan.
– Ennakkoon sovittu tutustuminen tai vierailu oppi­laitokseen on hyvä keino arvioida soveltuvuutta.
– Työelämän ihottuma- ja astma­riskeistä löydät tietoa Työteveyslaitoksen sivuilta.

Hakeminen

Koska amiksiin haetaan ja miten?

– Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-sivuston kautta sähköisesti.
– Haku yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, ammatillisiin erityisoppilaitoksiin sekä peruskoulun jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin tapahtuu samanaikaisesti.
– Vapaita opiskelupaikkoja voi myös kysellä pitkin lukuvuotta.
– Tutustu aiheeseen tarkemmin Hakeminen-sivulla.
– Lisätietoa oppilaanohjauksesta löydät myös Tampereen kaupungin sivuilta.  

Mitä tarkoittaa harkintaan perustuva valinta?

– Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella.
– Tarkoittaa sitä, että opiskelijaksi voidaan valita sellainen henkilö, jonka valintapistemäärät eivät muuten riittäisi.
– Yhteen haku­kohteeseen voidaan ottaa tällä tavalla enintään 30 prosenttia opiskelijoista.
– Lisätietoja löytyy Hakeminen-sivulta.

Kuka voi tulla valituksi erityisoppilaitoksiin (esim. Luovi, Aitoo, Kiipula)?

– Ammatillisiin erityis­oppilaitoksiin valitaan opiskelijoiksi henkilöitä, jotka tarvitsevat terveydellisistä tai muista syistä opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Mitä jos ei tiedä, mille alalle hän haluaa?

– Asiasta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa ja sopia esimerkiksi tutustumisia kiinnostaville aloille.
– Yksi vaihtoehto on 1.8.2022 alkaen alkava TUVA – koulutus.
– Voit ottaa yhteyttä myös TE-palveluiden ammatinvalinta­psykologiin, lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Milloin TUVA-koulutukseen? 

– Vaihtoehtoja kannattaa pohtia oman opinto-ohjaajan kanssa.
– 1.8.2022 alkavaan TUVA-koulutukseen voi hakeutua kevään 2022 yhteishaussa, jos tavoitteena ovat ammatilliset opinnot. 
– Katso lisää TUVA-koulutuksesta täältä

Valmistuminen

Miten erityistä tukea tarvitsevat työllistyvät?

– PAEK tekee yleisistä ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille kyselyjä aiheesta. Vastaajilla on opintojen aikana ollut HOJKS eli henkilö­kohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma.
– Tutustu PAEKin työllistymisen seuranta – kyselyyn Työelämä-osiossa.