Usein kysytyt kysymykset

Yleiset

Ammatillinen erityisopetus?

– Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat ammatillisissa opinnoissaan erityistä tukea. Opiskelijan on mahdollista saada yksilöllistä tai eriytettyä opetusta tai muuta tukea. Ammatillinen erityisopetus mahdollistaa ammatillisen perustutkinnon suorittamisen. Ammatillista erityisopetusta voi saada yleisissä ammatti­oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Ammatillinen erityisoppilaitos?

– Erityisoppilaitoksissa opiskellaan pienryhmissä. Opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissa ja päivittäisessä elämässä. Erityisoppilaitoksissa järjestetään ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi VALMAa ja TELMAa. Lisätietoja: www.ameo.fi.

Mitä ammatillisia erityisoppilaitoksia Pirkanmaalla on?

– Pirkanmaalla toimivia ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto.

Mitä ns. yleisiä ammatillisia oppilaitoksia Pirkanmaalla on?

– Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) ja Tampereen aikuiskoulutus­keskus (TAKK). Lisäksi on mm. Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto, SASKY koulutus­kuntayhtymä ja Valkeakosken ammattiopisto (VAAO). Katso lista kaikista oppilaitoksista Koulutustarjonta-sivulta.

Mitä erityistä tukea tarvitseva voi opiskella Pirkanmaalla peruskoulun jälkeen?

– Erityistä tukea tarvitseville on tarjolla omia ryhmiä, mutta myös tavallisissa perustutkintoryhmissä voi saada tukea opintoihin. Erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjonta päivitetään näille sivuille. Perus­koulun jälkeen voi hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmen­tavaan koulutukseen (VALMA tai TELMA).

VALMA?

– VALMA tarkoittaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Sitä järjestetään sekä yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta.

TELMA?

– TELMA tarkoittaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Sitä järjestetään Pirkanmaalla vain ammatillisissa erityis­oppilaitoksissa. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta.

Millaista tukea voi saada yleisissä ammatti­oppilaitoksissa?

– Erityisen tuen järjestämisen muodot vaihtelevat. Tästä johtuen onkin hyvä tutustua kunkin oppilaitoksen tukimuotoihin ja palveluihin. Tukimuodot riippuvat opiskelijoiden erityisen tuen tarpeesta, oppilaitoksen tavasta toteuttaa erityisopetusta ja erityiseen tukeen suunnatun henkilöstön määrästä. Opiskelijan tuki -sivulta löydät luettelon erilaisista tukimuodoista.

Mitä tarkoittaa HOKS?

– HOKS on lyhenne sanoista henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Se laaditaan kaikille opiskelijoille opintojen alussa ja sitä päivitetään opintojen aikana. HOKS laaditaan yhteistyössä opiskelijan, opinto-ohjaajan, opettajan sekä tarvittaessa myös muun koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Myös huoltajalla on oikeus osallistua alaikäisen opiskelijan HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen. HOKS korvaa HOPSin ja HOJKSin sekä HENSUn ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman.

Kenen tekemät sivut nämä ovat? Kuka päivittää?

– Ammattipolku.fi-sivustoa ylläpitää Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus eli tuttavallisemmin PAEK. Sivuja päivittävän henkilön yhteystiedot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.

Ammatinvalinta

Soveltuuko nuori tietylle alalle? Mistä sen voi tietää?

– Kannattaa keskustella asiasta oman opinto-ohjaajan kanssa. Voit olla yhteydessä myös kiinnostavan alan opettajaan. Ennakkoon sovittu tutustuminen tai vierailu oppi­laitokseen on yksi keino arvioida soveltuvuutta. Jos yläkoululaisella on terveydellisiä rajoitteita, kannattaa soveltuvuutta miettiä myös yhdessä koululääkärin kanssa. Työelämän ihottuma- ja astma­riskeistä löydät tietoa Työteveyslaitoksen sivuilta.

Hakeminen

Koska amiksiin haetaan ja miten?

– Koulutuksiin haetaan Opintopolku.fi-sivuston kautta sähköisesti. Yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin haetaan eri hakuaikoina. Lisäksi on oma hakuaika peruskoulun jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (esim. VALMA ja kymppiluokat). Vapaita opiskelupaikkoja voi myös kysellä pitkin lukuvuotta. Tutustu aiheeseen tarkemmin Hakeminen-sivulla. Lisätietoa Opintopolun lisäksi osoitteesta: www.toponetti.fi/ylakoulusta-toiselle-asteelle/.

Mitä tarkoittaa harkintaan perustuva valinta?

– Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijaksi voidaan valita sellainen henkilö, jonka valintapistemäärät eivät muuten riittäisi. Yhteen haku­kohteeseen voidaan ottaa tällä tavalla enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Lisätietoja löytyy Hakeminen-sivulta.

Kuka voi tulla valituksi erityisoppilaitoksiin (esim. Luovi, Aitoo, Kiipula)?

– Ammatillisiin erityis­oppilaitoksiin valitaan opiskelijoiksi henkilöitä, jotka tarvitsevat terveydellisistä tai muista syistä opinnoissaan ja työllistymisessään erityistä ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Mitä jos ei tiedä, mille alalle hän haluaa?

– Asiasta kannattaa keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa ja sopia esimerkiksi tutustumisia kiinnostaville aloille. Yksi vaihtoehto on VALMA. Voit ottaa yhteyttä myös TE-palveluiden ammatinvalinta­psykologiin, lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Milloin VALMAan ja milloin kymppiluokalle?

– Vaihtoehtoja kannattaa pohtia oman opinto-ohjaajan kanssa. VALMAan hakeudutaan usein silloin, kun tavoitteena ovat ammatilliset opinnot. Kymppiluokkaa eli perusopetuksen lisäopetusta kannattaa pohtia erityisesti silloin, jos  tavoitteena on numeroiden korottaminen.

Valmistuminen

Miten erityistä tukea tarvitsevat työllistyvät?

– Yleisistä ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille on tehty aiheesta kyselyjä. Vastaajilla on opintojen aikana ollut HOJKS eli henkilö­kohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma. Katso tästä vuoden 2015 kyselystä tehty Sway-esitys ja tutki muiden vuosien kyselyjen vastauksia Työelämä-osiossa.