Hankeverkosto

Hei Pirkanmaan hankeihmiset!

Pyöritteletkö hanke-ideaa osallisuuden vahvistamisesta? Etsitkö kumppania tukea tarvitsevien työllisyyden tukemiseen tähtäävälle hankkeellesi? Tai onko vastuullasi projekti liittyen yksilöllisiin opintopolkuihin tai erityisen tuen teemoihin, joka kaipaisi esittelyä laajemmalle verkostolle? Otappas yhteyttä PAEKiin! PAEKin hankeyhteistyön tavoitteena on tarttua laajalti kaikennäköisiin ammatillisen erityisopetuksen kentältä esiin nouseviin tarpeisiin. 

Olet myös lämpimästi tervetullut mukaan hankeverkostomme tapaamisiin! Tapaamisten tavoitteena on aktiivinen verkostoituminen, keskustelu ja ajankohtainen tiedottaminen Pirkanmaan alueen hanketoimijoiden kesken. Jokaisessa teemoittain toteutetussa tapaamisessa esittelyyn nostetaan vähintään yksi hanke, jonka ympärillä dialogia käydään. Hankeverkostomme antaa myös mahdollisuuden laajaan alueelliseen tiedottamiseen ja nostaa esille uusia yhteistyöideoita ja kumppanuuksia.

Lisätietoja hankeyhteistyöstä voit kysyä:
Sari Sirén
sari.siren@tampere.fi
puh. 040 159 3614

Hankeverkoston ideoimat infopaketit Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle startattiin käyntiin 9.11.2023

tallenne 9.11.2023

Pirhainfo 1.pdf

tallenne 23.11.2023

Pirhainfo 2.pdf

 

Kevään 2023 hanketapaaminen oli 26.5.2023 klo 8.30-10.00 Tulppaanitalossa

Materiaalit:

Hoiva-avustaja_JOTPA_5 2023

Kiipula kuntakokeilu

TYKKY

Tyrsky

YDIN Yhdessä digimmin

YYO

Hankeverkoston syystapaaminen järjestettiin 2.11.2022  ravintola Manserissa ammattiopisto Luovissa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Materiaalit täydentyvät tapaamisten muistiot -kohtaan.

Lisätiedot verkoston tapaamisista:
Sari Sirén
sari.siren@tampere.fi
p. 040 159 3614

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.
Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Verkoston hankkeet ja yhteystiedot

Listaa päivitetään syksyn 2022 aikana!

Pirkanmaan palkkaamo -hanke

Pirkanmaan palkkaamo -hanke (ESR 1/2021-8/2023) edistää laatukriteerien mukaisen tuloksellisen työhönvalmennuksen toteutumista sekä kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevien ihmisten työllisyyttä Pirkanmaan alueella.

Toimimme työnantajien, kuntien, työhönvalmentajien ja työnhakijoiden rinnallakulkijana tarjoamalla konsultointia, koulutusta, neuvontaa ja työhönvalmennusta. Kuljemme yhdessä kohti tavoitettamme tukea tarvitsevien ihmisten työllisyyden edistämiseksi.

Toimintaamme voi tutustua osoitteessa www.kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/pirkanmaan-palkkaamo/

Yhteystiedot:

Suunnittelija Jenni Kujansivu, p. 044 2417 528, jenni.kujansivu@kvps.fi

Projektipäällikkö Satu Koivurinne, p. 040 1828 219, satu.koivurinne@kvps.fi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Poweria!-hanke

Poweria!-hanke (2021-2023) on tarkoitettu monikulttuurisille, tukea tarvitseville henkilöille. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi lievään kehitysvammaan, oppimisvaikeuksiin, nepsykirjoon tai elämänhallinnalliseen haasteeseen. Hankkeessa järjestetään Poweria!-valmennusta, jonka avulla tuemme monikulttuurisia, tukea tarvitsevia henkilöitä löytämään oma opiskelu- tai työelämäpolku.

SEURAAVA POVERIA!-VALMENNUS ALKAA 29.8.2022. Ilmoittautuminen käynnissä!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen linkistä: Poweria!-hanke (2021-2023) | Kvps

Poweria! -hankkeen toteutuksesta vastaavat Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Tampereen kaupungin vammaispalvelutSetlementti Tampere ry sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Lataa tästä Poweria! -hankkeen esite (PDF).

Yhteystiedot:
Suunnittelija Riikka Matinaho
p. 040-6773067
riikka.matinaho@kvps.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Avoin työhuone -hanke

Avoin työhuone -hankkeen pääkohderyhmänä ovat 18-35 vuotiaat vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta ja koulutusta vailla olevat nuoret aikuiset, erityisesti miehet.  Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta, elämänhallintaa ja työllistymistä tarjoamalla konkreettinen tila, johon he voivat tulla vailla leimautumisen pelkoa ja jossa he voivat suunnitella itseään kiinnostavia projekteja yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Avoin työhuone- toiminta tavoittaa ne ihmiset joilla ei ole kontaktia palvelujärjestelmään tai kontakti on vähäinen esim. ainoastaan pakolliset käynnit TE-toimistossa. Toiminta on osallistujien itsensä suunnittelemaa, matalan kynnyksen vapaaehtoista toimintaa.

Yhteyshenkilö:
Katja Lehtinen
+358 40 809 1056
katja.lehtinen@tatsi.org

Kun lapsi satuttaa -hanke (2020-2022)

Hanke etsii ratkaisuja niiden perheiden elämään, joissa lapsi tai nuori käyttäytyy väkivaltaisesti. Lasten ja nuorten väkivaltaisuus on asia, josta tulisi uskaltaa puhua enemmän. Avun hakeminen voi olla vaikeaa silloin, kun väkivaltaisesti käyttäytyvä onkin oma erityistä tukea tarvitseva lapsi. Kun lapsi satuttaa -hankkeessa pyrimme lisäämään tietoa ja ymmärrystä aiheen ympärillä. Tuemme yksittäisiä perheitä ja samalla kehitämme palvelujärjestelmää. Toimimme Pirkanmaalla perheissä, joissa on alle 25-vuotias lapsi tai nuori. Olemme mielellämme käytettävissänne ja pohdimme yhdessä, miten arjen haasteellisia tilanteita voisi ratkaista. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tampereen Setlementti ry:n kanssa. Kun lapsi satuttaa -hanke toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) tuella Veikkauksen varoista. Lisätietoja ja yhteystietomme löydät hankkeen sivulta tästä linkistä: https://kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/kun-lapsi-satuttaa/

Yhteyshenkilö:

Markku Vellas, projektipäällikkö
p. 050 5613 228
markku.vellas@kvps.fi
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

PoVer – Työllistämisen ja työllistymisen palvelupolut ja verkostot (ESR)

Hankkeen tavoitteena on 
1) Kehittää kuntarajoja ylittävää yhteistyötä yrityskoordinaattorin, Ohjaamoiden ja työhönvalmentajien avulla
2) Vastata työllisyyden edistämiseen ja tunnettuihin haasteisiin kohderyhmän kouluttautumisessa ja työllistymisessä paikallisesti ja alueellisesti kolmen kunnan alueella.

Hankkeen toimenpiteinä on:
1) Luoda uudenlaista verkostotyötä, toimintamalleja ja selkeyttää palvelupolkuja nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen ja työllistämisen edistämiseksi, sekä yritys- että työntekijänäkökulmasta
2) Yritysyhteistyönä työpaikkarekisterin koonti ja ylläpito piilo-, osa-aika- ja työkokeilupaikoista, räätälöityjen koulutusten suunnittelu ja kehittäminen yrityksiin
3) Aloittaa, kehittää ja koordinoida Ohjaamo kolmeen kuntaan, toimia yhteistyössä kuntarajoja ylittävästi sekä kehittää moniammatillista verkostotyötä ja saada yhteen toimijoita Ohjaamoissa. 

Toteuttajat:
UrAVa ry, Urjala, Akaa, Valkeakoski

Yhteyshenkilö:
Kaisa Lahtinen
Hankepäällikkö, Valkeakosken Ohjaamokoordinaattori
kaisa.lahtinen@poverhanke.fi
p. 044 244 7347

Pystyväksi ryhmässä PYRY 

Pystyväksi ryhmässä PYRY (toiminta-aika 1.1.2020-31.10.2022)

PYRY-hanke on Keski-Suomen Elyn rahoittama ESR-hanke, jonka tavoitteena on kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia mm. luomalla työllistymistä edistävän vertaisryhmätoiminnan malli. Tässä mallissa ryhmän jäsenten minäpystyvyyttä vahvistetaan, osaamista tunnistetaan, tunnustetaan ja tuotteistetaan.
Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia työllistymisen tukipalveluiden yhteistyön malleja kunnan sosiaali- ja vammaispalveluiden, oppilaitoksen, järjestötoimijoiden ja TE-palveluiden kesken.
Lisäksi hankkeessa edistetään yritysten ja työnantajien näkökulmasta työnhakijoiden osaamisen ja yritysten rekrytointitarpeen parempaa osuvuutta sekä tuotetaan työvoimaa tarvitseville yrityksille tietoa, kokemuksia ja konkreettisia materiaaleja osatyökykyisten työllistämisestä.

PYRY-hankkeen tuloksena syntyy:
vertaisryhmätoiminnan malli erityistä tukea työllistymiseen tarvitseville henkilöille
vertaisryhmänohjaajien koulutuksen malli
työnantajille suunnattua tukimateriaalia ja verkkokoulutus erityistä tukea tarvitsevien henkilöidentyöllistymisprosessista
erilaisia työllistymisen tukipalveluiden yhteistyön muotoja

Toteuttajat:
TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinaattori)
Ammattiopisto Luovi
Kiipulan ammattiopisto
SASKY koulutuskuntayhtymä
Valo-Valmennusyhdistys ry.

Yhteyshenkilö:
Minna Seppälä
minna.seppala@tuni.fi