Linkkivinkit

Erityistä tukea tarvitsevan työllistäminen

Infokirje työnantajille (PDF). Kirjeeseen on koottu muun muassa tietoa siitä, millaista tukea tukea tarvitsevan työllistämiseen on tarjolla, kehen voi ottaa yhteyttä.
 
Opas työnantajille erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden työllistämiseen (PDF). SENEL-hankkeen vuonna 2017 julkaisema, tulostettava opas työnantajille.
 
– Työhönvalmennuksen esittelyvideo. Rinnekotisäätiö, Taidoista työpoluiksi -projekti (2013–2017). Mitä työhönvalmentaja tekee? Mitä muuta tukea työnantaja voi saada?
 
Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa (PDF). Kuntoutussäätiö, 2015. Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?
 

Osatyökykyiset työssä – esimerkkejä keinovalikoimasta (PDF). Osatyökykyiset työssä -ohjelma, STM. Kuvio auttaa hahmottamaan tarjolla olevia keinoja, jotka edistävät osatyökykyisten työllistymistä tai työssä jatkamista.

– Vates-säätiön www-sivuilta löytyy tietoa muun muassa palkkatuesta ja työhönvalmennuksesta.

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön (PDF) on VATES-säätiön julkaisema opas. Oppaaseen on koottu suomalaisille työnantajille, työyhteisöille ja työmarkkinatoimijoille tietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä, siihen vaikuttavista ja sitä edistävistä tekijöistä. Opas sisältää käytännön esimerkkitapauksia vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä. Käytännön kokemuksistaan kertovat työnantajat, työllistyneet työntekijät ja heidän työhönvalmentajansa.

– Haluatko kehittyä ammatissasi? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa ammatissa kehittymisen palveluista. Palveluita ovat muun muassa työvoimakoulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja ammatillinen kuntoutus.

– Haluatko työelämävalmennukseen? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työelämävalmennuksesta.

– Haluatko työelämään? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa muun muassa työllistymisestä, työvoimakoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta. Oppaassa on tietoa myös taloudellisista etuuksista.

Yhteystahoja