Olisitko kiinnostunut ottamaan organisaatioosi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan koulutussopimusjaksolle tai palkata erityistä tukea tarvitsevan? Etkö tiedä, keneen Pirkanmaalla ottaisit yhteyttä?

Laita viestiä tai soita ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen suunnittelijalle, hän auttaa sinua löytämään sopivan kontaktihenkilön!

Yhteystiedot

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus on selvittänyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä työnantajien näkökulmasta. Tutustu koonteihin:

Infokirje työnantajille Kirjeeseen on koottu muun muassa tietoa siitä, millaista tukea tukea tarvitsevan työllistämiseen on tarjolla, kehen voi ottaa yhteyttä 
 
Ohjauksen apuväline. Erityisyys voi näkyä työpaikalla monin eri tavoin. Materiaaliin on koottu konkreettisia keinoja erityistä tukea tarvitsevien ohjauksen tueksi. Materiaali on tehty Yhdessä-hankkeessa.
 
Ohjaan.fi Sivustolta löytyy tukea työpaikkaohjauksen arkeen. Ohjaan.fi sivusto on tarkoitettu tukemaan työpaikallanne tapahtuvaa oppimista ja ohjausta. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikat, ohjaajat ja työyhteisöt toteuttavat sitä yhdessä opettajien kanssa.
 
Opas työnantajille erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden työllistämiseen SENEL-hankkeen vuonna 2017 julkaisema, tulostettava opas työnantajille.
 
Työhönvalmennuksen esittelyvideo. Rinnekotisäätiö, Taidoista työpoluiksi -projekti (2013-2017).
Mitä työhönvalmentaja tekee? Mitä muuta tukea työnantaja voi saada?
 
Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa. Kuntoutussäätiö, 2015. Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?
 

Osatyökykyiset työssä - esimerkkejä keinovalikoimasta Osatyökykyiset työssä -ohjelma, STM. Kuvio auttaa hahmottamaan tarjolla olevia keinoja, jotka edistävät osatyökykyisten työllistymistä tai työssä jatkamista.

Vates-säätiön www-sivut Tietoa muun muassa palkkatuesta ja työhönvalmennuksesta.

Vinkkilista työpaikoille. Listaan on kerätty konkreettisia vinkkejä ohjauksen tueksi. Materiaali on tehty Yhdessä-hankkeessa.

Kertomuksia työelämästä: työnantajan ja erityistä tukea tarvitsevan työntekijän näkökulmia eri aloilta Toiveista tekoihin-hankkeen tuottamia videoita, joissa työnantajat ja erityistä tukea tarvitsevat työntekijät kertovat omia kokemuksiaan työelämästä. Kannattaa ehdottomasti katsoa!

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön on VATES-säätiön julkaisema opas. Oppaaseen on koottu suomalaisille työnantajille, työyhteisöille ja työmarkkinatoimijoille tietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä, siihen vaikuttavista ja sitä edistävistä tekijöistä. Opas sisältää käytännön esimerkkitapauksia vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä. Käytännön kokemuksistaan kertovat työnantajat, työllistyneet työntekijät ja heidän työhönvalmentajansa.

 ________________________________________

Haluatko kehittyä ammatissasi? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa ammatissa kehittymisen palveluista. Palveluita ovat muun muassa työvoimakoulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja ammatillinen kuntoutus.

Haluatko työelämävalmennukseen? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työelämävalmennuksesta.

Haluatko työelämään? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa muun muassa työllistymisestä, työvoimakoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta. Oppaassa on tietoa myös taloudellisista etuuksista.

_________________________________________

Mahis työhön -projektin materiaaliosiosta löytyy materiaalia muun muassa erityistä tukea tarvitsevan työnhakuun ja työssäoppimiseen sekä työpaikkaohjaukseen liittyen. Mahis työhön oli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä edistävä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen hallinnoima projekti, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus.Topirkka -portaalista löydät tietoa työssäoppimisesta. Portaali on kehitetty ammattialakohtaisten työssäoppimis-sivustojen pohjalta Topias-projektissa. Topirkka -portaalista löydät tietoa myös tuetusta työssäoppimisesta.

_________________________________________

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt - Opas työpaikkaohjaajalle on Keskuspuiston ammattiopiston julkaisu. Käsikirja on tarkoitettu kaikille työpaikkaohjaamisesta kiinnostuneille, muistin virkistämiseksi niille jotka sitä jo työpaikoilla ahkerasti tekevät sekä myös opettajille ja opiskelijoille.

_________________________________________

Valmis näyttöön! Keskuspuiston ammattiopiston tuottama opas Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. 

Vammoista viis -tärkeintä on osaaminen on opas työnantajalle vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseksi.

 

Askel -hankkeen loppuraportti: Vammaisten henkilöiden asema välityömarkkinoilla (Simo KIem, VATES-säätiö 2011)

_________________________________________

Työllistymisen seuranta -kyselyiden tulokset:

Kysely on tehty Pirkanmaalla ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille erityistä tukea opinnoissaan tarvinneille. Miten nuoret ovat työllistyneet? Miten he viihtyvät ja pärjäävät töissä? Miksi töitä ei ole löytynyt?

Yhteenveto tuloksista (vuosi 2014)

Laajempi koonti tuloksista (vuosi 2014)

_________________________________________

Aikaisempien vuosien kyselyt:

Koonti vuosilta 2011, 2012 ja 2013

Laajempi koonti tuloksista (vuosi 2013)

Laajempi koonti tuloksista (vuosi 2012)