Työhönvalmennuspalvelut

Pirkanmaan työhönvalmennuspalvelut

Alla olevaan listaan on koottu Pirkanmaalla (erityistä tukea tarvitseville) työhönvalmennuspalveluita tarjoavia toimijoita. 

Oman organisaatiosi tiedot voit ilmoittaa ottamalla yhteyttä sähköpostitse Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskukseen (PAEK).

Lisätiedot ja päivittäminen:

Sanna Annala / PAEK
sanna.annala@tampere.fi
puh. 050 303 0748

Reunasta reunaan sivulla menevä turkoosi viiva, joka erottaa tekstikokonaisuudet toisistaan.

Työhönvalmennuspalvelut (Pirkanmaa)

Palvelun kuvaus: Työvalmentaja suunnittelee ja osallistuu yhdessä ryhmänohjaajan, opiskelijan sekä työpaikkaohjaajan kanssa opiskelijan koulutussopimusjaksoihin. Lisäksi toimii yhteistyössä kotipaikkakunnan toimijoiden kanssa opiskelun alusta nivelvaiheeseen saakka.

Kohderyhmä: Aitoon koulutuskekuksessa ammatillisessa koulutuksessa opiskeville opiskelijoille.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Opiskelija opiskelee Aitoon koulutuskeskuksessa.

Palvelun kesto: Opiskeluiden aikana.

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Työvalmennus tapahtuu Aitoon koulutuskeskuksessa opiskelijan opintojen aikana.

Osoite: Tulikalliontie 54, 36720 Aitoo

Verkkosivut: http://aikk.fi

Yhteystiedot: Hallintopäällikkö Marita Sarkola, puh. 040 589 0989, marita.sarkola@aikk.fi; työvalmentaja Jutta Heikkilä, puh. 050 562 9993, jutta.heikkila@aikk.fi; työvalmentaja Minna Laakso, puh. 050 441 2964, minna.laakso@aikk.fi

Palvelun kuvaus: Työllisyyspalvelut käsittää yksilö- ja ryhmävalmennuksen, palveluohjauksen, etsivän nuorisotyön, työkykyneuvonnan ja työhönvalmennuksen. Työpajalla tapahtuvan työtoiminnan ohella meillä valmennetaan asiakkaita lyhytkestoiseen työelämän harjoitteluun, jonka tavoitteena on sijoittuminen työelämään.

Kohderyhmä: Aikuisille kehitysvammaisille ja muille osatyökykyisille

Hakeutuminen/ohjautuminen: Hämeenkyrön vammaispalveluiden palveluohjaajan, työllisyyspalveluiden palveluohjaajien tai TE-toimiston kautta

Palvelun kesto: Yksilöllinen

Palvelun pysyvyys: Kunnan järjestämää sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa

Erityisesti huomioitavaa: Meillä järjestetään osallisuutta tukevaa ja työelämävalmiuksia vahvistavaa ryhmävalmennusta sekä asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityä yksilövalmennusta. 

Osoite: Eteläntie 2, 39200 Kyröskoski

Verkkosivut: https://www.hameenkyro.fi/yritykset/tyollisyyspalvelut/kehitysvammaisten-tyotoiminta/

Yhteystiedot:
Työhönvalmentaja Annamaija Korhonen 
annamaija.korhonen@hameenkyro.fi
p. 050 373 0434

Palvelun kuvaus: Palkalliseen työsuhteeseen tähtäävää yksilöllisesti suunniteltua työhönvalmennusta. Keinoina tuen antaminen kaikkiin työllistymisen ja työssä pysymisen vaiheisiin sekä vahva verkosto- ja vaikuttamistyö työllistymistä edistävien tahojen kanssa.

Kohderyhmä: Kehitysvammadiagnoosin omaavat henkilöt.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Oman kunnan vammaispalvelutoimiston kautta tai ottamalla itse suoraan yhteyttä hankkeen työntekijään.

Palvelun kesto: N. 3 kk – 12 kk. 

Palvelun pysyvyys: Kolmivuotinen ESR-hanke, joka on toiminnassa 1.3.2019-28.2.2022.

Lisätietoja palvelusta: Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia palkkatyöhön ja varmistaa heidän saumaton eteneminen palvelujärjestelmässä. Hanke syventää yhteistyötä mm. TE-toimiston, työllisyyspalvelujen, kuntien, työnantajien ja oppilaitosten kanssa sekä kouluttaa TE-toimiston ja työllisyyspalvelujen asiantuntijoita kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamiseen ja heidän erityistarpeisiinsa. Hankkeen aikana pyritään myös luomaan Pirkanmaan alueelle yhtenäistä mallia kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi.
Hankkeen toteuttajina ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta.

Osoite: Pinninkatu 51
33100 Tampere

Verkkosivut:
https://kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/kehitysvammaiset-osatyokykyiset-palkkatyohon-kop/
https://www.facebook.com/KOPhanke

Yhteystiedot: 
Verkostotyöntekijä/työhönvalmentaja Jenni Kujansivu, puh. 044 241 7528, jenni.kujansivu@kvps.fi
Työhönvalmentaja Minna Korpela, minna.korpela@kvps.fi, puh 044 988 0428

Palvelun kuvaus: Tuetun työllistymisen palvelun tarkoituksena on lisätä kehitysvammadiagnoosin omaavien henkilöiden mahdollisuutta saada palkkatyötä. Työ suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan henkilön työ- ja toimintakykyä. Tuettu työllistyminen jakautuu työhönvalmennukseen ja tuettuun työhön. Käytännössä palvelu valmistaa työelämään, auttaa työn etsimisessä ja antaa tukea työssä pysymiseen. 

Kohderyhmä: Kehitysvammadiagnoosin omaavat henkilöt.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Hakeudutaan oman kunnan vammaispalvelujen kautta.

Palvelun kesto: Ei ole määritelty (voi olla kuukausia tai vuosia).

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Osoite: Suurmäenkatu 5, 33270 Tampere

Verkkosivut: https://tukena.fi/epila/

Yhteystiedot: Heikki Jokipaltio, puh. 050 530 8664, heikki.jokipaltio@kvps.fi

Palvelun kuvaus: INNO – Innostu ja onnistu kevytyrittäjänä. Halu työllistää itsensä ja tehdä sitä mitä osaa. Hyvä, sillä nämä riittävät. Me autamme alkuun. Valmennuksen sisältö ja toteutus räätälöidään aina asiakaslähtöisesti. Palvelun aikana rakennamme oman toimintasuunnitelman sivu- tai päätoimiseen kevytyrittäjyyteen. Mahdollistamme verkostoitumisen asiakkaiden, kumppaneiden ja toisten kevytyrittäjien kanssa sekä kenties jo sen ensimmäisen työkeikan, jotta pääsee kokeilemaan kuinka homma toimii käytännössä.

Kohderyhmä: Pirkanmaan alueen työnhakijat, joita kiinnostaa itsensä työllistäminen uudella tavalla esim. kevytyrittäjyyden kautta. Asiakkaalla voi olla valmis ansaintaidea tai voimme lähteä liikkeelle oman osaamisen tunnistamisesta ja näkyväksi tekemisestä ja jalostamisesta ansaintaideaksi. 

Hakeutuminen/ohjautuminen: Palvelu kuuluu Yrittäjyysbuustiin. Palvelun esittely ja haku tapahtuu: http://palvelualusta.fi.

Palvelun kesto: Yhteistä aikaa meillä on maksimissaan neljä kuukautta ja aika käytetään tehokkaasti hyväksi yhdistäen kasvokkain tapaamisia, etä- ja verkko-ohjausta sekä verkostoitumisia. Palveluun käytettävä aika vaihtelee yksilöllisesti.

Palvelun pysyvyys: Hanke v. 2020 loppuun saakka.

Osoite: Olemme muuttamassa, uusi osoite varmistuu elokuussa.

Verkkosivut: http://valmennus.omapaja.fi

Yhteystiedot: Nina Erholtz, puh. 044 973 9211, nina.erholtz@omapaja.fi

Palvelun kuvaus:
1) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP (urasuunnitelija, sosiaalityöntekijä): Yksilöllistä polutusta kohti työelämää. Kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja ohjataan soveltuviin palveluihin. Käytössä esim. kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, erilaiset koulutukset, Kelan palvelut esim. ammatillinen kuntoutus, kunnan terveyspalvelut, Vänkäri-malli jne. Kaikille asiakkaille tehdään monialainen työllistymissuunnitelma / aktivointisuunnitelma. Tarvittaessa jalkaudutaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle soveltuviin palveluihin.
2) Verkostopaja (palveluohjaaja): Työkokeilut. Verkostopaja koordinoi kaikki Pirkkalan kunnan organisaatioissa järjestettävät TE-toimisto taustaiset työkokeilut
3) Työvalmentajan palvelut: Nuorten startin ohjaus ja sieltä jatkopolut yhdessä kunkin nuoren kanssa (jalkautuminen soveltuviin palveluihin, oppilaitoksiin, yrityksiin, toimintakyvyn arviointi, osaamisen tunnistaminen), TYP-asiakkaiden (nuoret ja aikuiset) tilannekartoitus ja aktivointisuunnitelmien käynnistäminen, ohjaus ja jalkautuminen yhdessä asiakkaan kanssa soveltuviin palveluihin.
4) Vänkäri-palvelu (työkokeilu yrityksissä + kunnan palkkatukityön siirto yrityksiin): osana Vänkäri-palvelua kunta tarjoaa kiinnostuneen yritysasiakkaan ja innokkaan työnhakija-asiakkaan käyttöön yksilöllistä työhönvalmennuspalvelua. Yritykselle tarjotaan sen toimitiloissa kasvokkain joustavasti sen toiveen mukaista apua ja neuvontaa mm. henkilöstön rekrytointiin ja lisäkouluttamiseen liittyvissä asioissa sekä eri viranomaislomakkeiden täyttämisessä. Työnhakijalle tarjotaan kasvokkaista ohjausta todetun tarpeen mukaisesti enintään kerran kuukaudessa yritykseen ja sen työtehtävien hoitoon liittyen. Lisäksi voidaan monikanavaisesti (= puhelimitse ja sähköpostilla) tarjota viikoittainen tuki koko Vänkäri-palvelun ajalle.
5) Pirkkalan työtoiminta (kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja + lähiohjaajat): Pirkkalan työtoiminta järjestää kuntouttavan työtoiminnan lain säätelemää työttömän työnhakijan työllistymistä edistävää palvelua. Toiminnassa korostuu yksilöllisyys, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ei Pirkkalassa järjestetä. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua Pirkkalan työpajalla (kädentaito-, ompelu- ja puutyöpajat sekä kyläavustus), Pirkkalan Kiepissä (mm. kierrätysmyymälän tehtävät), kiinteistönhoitotehtävissä, kotihoidon kauppapalvelussa sekä koulujen ylijäämäruokajakelussa. Lisäksi yksittäisiä paikkoja on Pirkkalan kunnan yksiköissä (esim. ruoka- ja puhtauspalvelut, vanhuspalvelut, esi- ja perusopetus), Pirkkalan ev.lut. seurakunnalla sekä lähiseudun yhdistyksissä. Asiakas saa yksilöllistä työhönvalmennusta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta sekä lähiohjaajilta kullakin työtoimintapaikalla. Lähiohjaajat auttavat asiakkaita tunnistamaan vahvuuksiaan sekä löytämään ammatillisen suuntansa. Työtoimintapaikoilla asiakkaiden on myös mahdollista opinnollistaa osaamistaan ja suorittaa tutkinnon osia. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan rooli on keskeistä nivelvaiheissa (palvelun keskeyttäminen ja jatkon mietintä, palvelusta palveluun siirtyminen, mahdolliset selvittelyä vaativat tilanteet työtoimintapaikoilla).

Kohderyhmä:
1) TYP: TE-toimisto, Pirkkalan kunta tai Kela arvioi, onko TE –toimistossa työttömänä työnhakijana olevalla monialaisen palvelun tarve, kun työtön on saanut Kelan työmarkkinatukea väh. 300 pv työttömyyden perusteella (yli 25 v. yhtäjaksoinen 12 kk:n työttömyys tai alle 25 v. yhtäjaksoinen 6 kk:n työttömyys)
2) Verkostopaja: Pirkkalalaisille TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleville henkilöille, joiden suunnitelmassa on sovittu työkokeilusta yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.
3) Työvalmentajan palvelut: startti 17-29-vuotiaille pirkkalalaisille TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina oleville nuorille jotka tarvitsevat apua ammatillisen suunnan löytämisessä, muut palvelut TYP-asiakkaille jotka tarvitsevat tukea suunnitelmiensa eteenpäin viemisessä.
4) Vänkäri-palvelu: TE-toimiston ja TYP:n asiakkaille jotka ovat valmiita työkokeilun kautta sijoittumaan avoimille työmarkkinoille.
5) Pirkkalan työtoiminta: 17-64 vuotiaille työttömille pirkkalalaisille työnhakijoille  

Hakeutuminen/ohjautuminen:
1) TYP (sosiaalityöntekijä): TE-toimiston kautta tai ottamalla itse yhteyttä
2) Verkostopaja: TE-toimiston tai TYP:n kautta sekä ottamalla itse yhteyttä
3) Työvalmentaja: kuten edellä, Starttiin lisäksi etsivän nuorisotyön ja yritys- ja työllisyyspalvelujen alaisen Pirkkalan työtoiminnan kautta non stop-periaatteella
4) Vänkäri-palvelu: ohjaajien (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) ja TE-toimiston ja TYP:n kautta
5) Pirkkalan työtoiminta: TE -toimiston, sosiaalitoimen, terveydenhuollon kautta tai ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä Pirkkalan työllisyyspalveluihin / Pirkkalan työtoimintaan

Palvelun kesto:
1) TYP: yksilöllinen kesto (voi olla vuosia)
2) Verkostopaja: max 6 kk samoissa tehtävissä
3) Työvalmentajan palvelut: yksilöllinen kesto
4) Vänkäri-palvelu: keskimäärin 6 kk
5) Pirkkalan työtoiminta: Vähintäin lain mukainen minimi 3kk. Kesto yksilöllinen.

Palvelun pysyvyys:
(1) TYP: vakituinen toiminta (lakisääteinen)
2) Verkostopaja: vakituinen toiminta
3) Työvalmentajan palvelut: vakituinen toiminta
4) Vänkäri-palvelu: vakituinen toiminta
5) Pirkkalan työtoiminta: vakituinen toiminta (lakisääteinen)

Lisätietoja palvelusta: 
1) TYP: lakisääteinen palvelu 2) Verkostopaja: tavoitteena työaika 5pvä/vko, 6h/pvä
3) Työvalmentajan palvelut: kuten muissa palveluissa edellytyksenä työnhakijana oleminen TE-toimistossa
4) Vänkäri-palvelu: oikea palvelu siinä vaiheessa kun työelämän perustaidot on kunnossa ja tähtäin työllistymisessä avoimille työmarkkinoille
5) Pirkkalan työtoiminta: järjestää myös Pirkkalan kunnan sosiaalisen kuntoutuksen. Käytämme Kykyviisaria.

Osoite:
1) TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu): Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala
2) Verkostopaja: palveluohjaajan huone Pirkkalan työpajalla osoitteessa Lehtimäentie 23, 33960 Pirkkala
3) Työvalmentaja: Lehtimäentie 23, 33960 Pirkkala
4) Vänkäri-palvelu: Suupantie 6 C, 2.krs
5) Pirkkalan työtoiminta (työtoiminnan ohjaaja): Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala, lähiohjaajat: Pirkkalan työpajalla Lehtimäentie 23, 33960 Pirkkala, ulkoaluetöiden ohjaaja: Turkkirata 12/Varastokeskus, 3390 Pirkkala, Kierrätysmyymälän (Kieppi) lähiohjaajat: Vesalantie 11, 33960 Pirkkala

Verkkosivut:
1) TYP: Pirkkalan kunnan nettisivut www.pirkkala.fi
2) Verkostopaja: https://www.pirkkala.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/palvelut-tynhakijoille-1/tykokeilu/
3) Työvalmentaja (Nuorten Startti): https://www.pirkkala.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/palvelut-tynhakijoille-1/nuorten-startti/
4) Vänkäri-palvelu: https://www.pirkkala.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/palvelut-tynhakijoille-1/palkkatuettu-ty-1/vnkri-palvelu/
5) Pirkkalan työtoiminta: https://pirkkala-fi.aldone.fi/palvelut/tyollisyyspalvelut/palvelut-tynhakijoille-1/pirkkalan-tytoiminta/

Yhteystiedot:

1) TYP: Laura Lassila (urasuunnittelija, sosiaalityöntekijä) p. 050 360 5408 email: laura.lassila@pirkkala.fi
2) Verkostopaja: Maiju Seppä (palveluohjaaja) p. 044 486 1518 email: maiju.seppa@pirkkala.fi
3) Työvalmentaja: Kai Heine p. 040 133 5786, email: kai.heine@pirkkala.fi
4) Vänkäri-palvelu: Kimmo Kivinen (työllisyyspalveluiden päällikkö) p. 040 133 5686, email: kimmo.kivinen@pirkkala.fi
5) Pirkkalan työtoiminta: Tarja (kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja) p. 040 133 5626, email: tarja.uuskivi@pirkkala.fi

Palvelun kuvaus: Työvalmennusryhmä kokoontuu kahdesti kuukaudessa. Toimintakeskuksen ohjaajat tarjoavat asiakkaalle yksilöllistä tukea hakeutumisessa avotyöhön tai työllistymiseen. Työvalmentaja nimikkeellä ei ole toimijaa eikä toimintakeskuksesta mahdollisteta runsasta tukea työpaikalle. 

Kohderyhmä: Pähkinäkallion toimintakeskuksen asiakkaille.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Toimintakeskuksen asiakas voi pyytää ohjaajilta tukea hakeutumisessa avotyöhön tai työllistymiseen ja osallistua vapaasti työvalmennusryhmään.

Palvelun kesto: Palvelun kesto on yksilöllinen asiakkaan tarpeista lähtevää.

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Ei työvalmentaja-nimikkeellä toimijaa.

Osoite: Kaavakuja 6, 36220 Kangasala

Verkkosivut: https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/kehitysvammaisten-palvelut/tyo-ja-paivatoiminta/

Yhteystiedot: Pähkinäkallion ohjaajat, puh. 050 321 5158, pahkinakallio@kangasala.fi

Palvelun kuvaus: Työhönvalmennus sisältyy osana pajapalveluihin ja opiskeluun. Työhönvalmennuksen palveluita ovat kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, Tavalliseen elämään -palvelu, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, sosiaalitoimen pajajaksot, Tuotantokoulu, Valma-koulutus, ryhmäpalvelut ja toiminnallisen kotouttamisen palvelu. 

Palvelun kohderyhmä: Pääsääntöisesti työikäiset 18 vuotta täyttäneet. Lisäksi kohdennettuja palveluita maahanmuuttajataustaisille ja alle 18-vuotiaille. Lisäksi Silta-Valmennuksessa on kehittämistoimintaa, joiden toimintaa on kohdennettu maahanmuuttajataustaisille, rikostaustaisille, sosiaalisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille ja nuorille.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Hakeutuminen työllistymistä edistäviin palveluihin tapahtuu aikuissosiaalityön, TE-palveluiden tai työllisyyspalveluiden kautta. Koulutuspalveluihin ohjautuminen toteutuu sosiaalityön, oppilaitoksien, ohjaamoiden, jälkihuollon tai muun ohjaavan tahon kautta. Asiakas voi olla myös itsenäisesti yhteydessä Silta-Valmennuksen työntekijöihin, jotka kertovat asiakasprosessin kulusta.

Palvelun kesto: Kestot ovat 3 kk-3 vuotta.

Palvelun pysyvyys: Sekä vakituista toimintaa että hanketoimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Työhönvalmennuspalveluiden valintaan vaikuttaa asiakkaan sosiaalietuudet. 

Osoite: Useita eri toimipisteitä.

Verkkosivut: www.siltavalmennus.fi

Yhteystiedot: Silta-Valmennuksen nettisivuilta löytyy ajantasaiset yhteyshenkilöt eri työhönvalmennuspalveluille.

Palvelun kuvaus: Näsinkulman Klubitalolla ei ole työhönvalmennusta, mutta työpainotteinen päivä edistää jäsenten työelämävalmiuksia ja osallisuutta.

Kohderyhmä: Pirkanmaan alueella asuville mielenterveyden haasteista huolimatta.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Matalan kynnyksen periaatteella, toki myös terveyspalveluiden ohjaamana.

Palvelun kesto: Jäsenyys on vapaaehtoista ja aikarajoitteetonta.

Palvelun pysyvyys: Vuodesta -95 toiminut.

Lisätietoja palvelusta: Jäsenyhteisö toimii kansainvälisen ja kansallisen Klubitalomallin mukaisesti.

Osoite: Kauppakatu 7 A, 33210 Tampere

Verkkosivut: http://www.sopimusvuori.fi/nasinkulma

Yhteystiedot: Vs. johtaja Anneli Tiililä, puh. 044 455 4813, anneli.tiilila@sopimusvuori.fi; Näsinkulman Klubitalo, puh. 044 455 4810, nasinkulman.klubitalo@sopimusvuori.fi

Palvelun kuvaus: Hoivis-paja toimii mtp-ympäristössä Toimintakeskus Sorinassa, missä järjestetään sosiaalista kuntoutusta myös yli 65-vuotiaille mtp-asiakkaille. Tarkoituksena harjoitella/vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja varmentaa soveltuvuuttaan sosiaali-ja terveysalalle.

Kohderyhmä: Tarkoitettu lähinnä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, mutta myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaalle, jolla halu palata vielä työelämään. Kyseessä on ns. lähihoitajan esikoulu eli tavoitteena varmistaa/kokeilla onko hoiva-ala/ihmisten parissa työskentely itselle soveltuva ja kiinnostava ala. Pajalaisen kanssa tehdään osaamistodistus, minkä pohjana on lähihoitajan opintojen osio: Kasvun ja osallisuuden edistäminen. Mahdollisuus suorittaa myös ko. osion osatutkinto näytön kera. Oppiminen/tutustuminen alaan tapahtuu mtp-asiakkaiden parissa osallistuen erilaisiin matalan kynnyksen ryhmiin tai harjoitellen itse ryhmien pitämistä. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen/niiden vahvistaminen on suuri osa hoivispajalaisen päivää. Kerran viikossa on teoriapäivä, jolloin käydään läpi hoiva-alaan liittyviä aiheita. Tavoitteena lähteä opiskelemaan tai palata takaisin työelämään.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Työllisyyspalveluiden tai aikuissosiaalityön kautta, voi olla myös itse yhteydessä Hoivis-pajan ohjaajaan. Pajan ohjaaja haastattelee henkilökohtaisesti. Osallistuminen toimintaan mielellään 3-4 päivää viikossa.

Palvelun kesto: Kesto vaihtelee kolmen kuukauden – yhden vuoden välillä riippuen asiakkaan tilanteesta. 

Palvelun pysyvyys: Palvelu on vakituista toimintaa.

Lisätietoa palvelusta: Hoivis-paja tekee yhteistyötä Tredun kanssa.

Osoite: Sorinkatu 4 C, 33100 Tampere

Verkkosivut: https://www.sopimusvuori.fi/sorina

Yhteystiedot: Työhönvalmentaja Sari Eloranta, puh. 044 455 4832, sari.eloranta@sopimusvuori.fi

Palvelun kuvaus: Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus. Työvalmennusyksiköt:
• Kartanokahvilassa tehdään asiakaspalvelua, kassatyöskentelyä, leipomista ja tilauskahvituksia. Kahvila toimii myös kulttuuritilana vaihtuvine taidenäyttelyineen.
• Konttuurissa tehdään markkinointiin, tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, sekä erilaisiin taloushallintoon liittyviä työtehtäviä.
• Pehtooreissa tehdään kiinteistöhuollon sisä- ja ulkotehtäviä, aulapalveluja ja vahtimestaritoimintaansekä osallistutaan tapahtumien järjestämiseen. Yksilöohjaus, palveluohjaus, sosiaalietuuksien neuvonta ja työhönvalmennus lisäpalveluna kaikille palveun käyttäjille lisäksi työkyvyn arviointia palvelun tilaajan kautta (Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut).

Kohderyhmä: Kaikille Tampereen ja ympäristökuntien asiakkaille. Sopimusvuori ry:n toiminta yhdistää kansalaisten kohtaamispaikat, vapaaehtoistyön, mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan sekä kuntoutumista ja toipumista tukevat palvelut.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Työttömät työnhakijat ohjautuvat Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden tai TE-toimiston kautta. Sairauslomalla, kuntoutustuella tai eläkkeellä olevat asiakkaat ohjautuvat Tampereen Aikuissosiaalityön Osku-tiimin tai oman sosiaalityöntekijän kautta.

Palvelun kesto: Palvelun kesto on yksilöllinen palvelun tarpeen ja palvelun tilannajan määrittelemien reunaehtojen mukaisesti.

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Työvalmennusyksikkö sijaitsee kauniilla puistoalueella suurien tammien katveessa. Ympäristö on luonnonläheinen ja rauhallinen, jossa vuodenaikojen vaihtuminen näkyy kauniisti. Työvalmennusyksikön toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Osoite: Tehdaskartanonkatu 38, 33400 Tampere

Verkkosivut: http://www.sopimusvuori.fi/hiedanranta

Yhteystiedot: 
Heidi Kujantola-Noronen, vastaava työvalmentaja työkykykoordinaattori, puh. 044 455 4772, heidi.kujantola-noronen@sopimusvuori.fi; Pia Siiramo, työhönvalmentaja työkykykoordinaattori, puh. 044 455 4774, pia.siiramo@sopimusvuori.fi

Palvelun kuvaus: Sarkassa kuuluu palkkatuetun työn jaksoon myös työhönvalmennus. Yhdessä työntekijän kanssa kartoitetaan omat vahvuudet ja osaaminen, tavoitteet ja osatavoitteet, käyttään sähköisiä apuvälineitä, kuten Kompassi-työkalua ja Vainu-ohjelmaa. Tavoitteena on opiskelupaikan löytyminen ammatillisistä opinnoista tai työpaikka vapailta markkinoilta. 

Kohderyhmä: Henkilöille, joilla on palkkatukimahdollisuus.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Työntekijät tulevat pääosin TE-toimiston tai Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen kautta, mutta ilmoitamme avoimista paikoista myös valmennustaloille, www.tampereensarka.fi -sivulla, rekrytointitapahtumissa, Facessa ym.

Palvelun kesto: Työsuhteet vaihtelevat 3-6 kk:n välillä. Joissakin tapauksissa jopa vuoden. Maksimissaan työsuhteet ovat työntekijän palkkatukimahdollisuuden pituisia. 

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Sarkan avoimiin työpaikkoihin voi tutustua erilaisissa tapahtumissa, kuten Rekrytorit (seuraava 18.9. Koskikeskuksessa), Loistoduunit (seuraavan kerran 3.10.) tai Matkalla työhön -tapahtuma 11.9.

Osoite: Puutarhakatu 11 C, 3. krs, 33210 Tampere

Verkkosivut: http://www.tampereensarka.fi

Yhteystiedot: Työhönvalmentaja Aija Korhonen, puh. 040 806 2782, aija.korhonen@tampereensarka.fi

Palvelun kuvaus: Valmennusta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (A1) sekä ylläpitävää kuntouttavaa työtoimintaa.

Kohderyhmä: Pääsääntöisesti pitkään / erittäin pitkään työttömänä olleille tamperelaisille.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Kaupungin työllisyyspalveluiden kautta.

Palvelun kesto: Kesto vaihtelee. A1-palvelun maksimikesto vuosi.

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Osoite: Ajokinkuja 6 A-talo, 33800 Tampere

Verkkosivut: http://tampereensyke.fi

Yhteystiedot: Veijo Väle, 044 747 6413, veijo.vale@tampereesyke.fi

Palvelun kuvaus: 
(1) Ammatillinen kuntoutus
(2) Työhönvalmennusta palkkatukityössä oleville, välityömarkkinoilta avoimille markkinoille suuntaaville asiakkaille sekä nuorille työnhakijoille.

Kohderyhmä:
(1) Ammatillisessa kuntoutuksessa kohderyhmänä ovat työeläkeyhtiöiden asiakkaat.
(2) Työllistymisen ja osaamisen kehittämisen vaiheessa olevat työttömät työnhakijat, palkkatukityössä välityömarkkinoilla olevat. 

Hakeutuminen/ohjautuminen: 
(1) Ammatillisessa kuntoutuksessa eläkeyhtiöt tekevät toimeksiannot asiakkaista.
(2) Asiakkaat ohjautuvat joko yhdistykseltä, TE-toimistolta tai kaupungilta.

Palvelun kesto: 
(1) Ammatillisen kuntoutuksen kesto on yksilöllinen.
(2) Palkkatukityössä olevien työhönvalmennus kestää max 6 kk (14 tuntia). Nuorten uravalmennuksen kesto on yksilöllinen palveluista riippuen.

Palvelun pysyvyys: 
(1) Ammatillinen kuntoutus on pysyvää toimintaa.
(2) Hankkeita. Toteuttamamme palvelut ovat ELY:n kilpailuttamia ja perustuvat näiden sopimuksiin. 

Osoite: 
(1) Tammelan puistokatu 21 A, kolmas kerros, 33500 Tampere. Asiakkaita tavataan myös tarvittaessa muilla paikkakunnilla Pirkanmaalla.
(2) Tammelan puistokatu 21 A, 3. kerros, 33500 Tampere. Mahdollisuuksien mukaan valmennus voi tapahtua palkkatukityössä oleville myös työpaikalla ja seutukunnissa asuvilla omalla paikkakunnalla sovitussa paikassa.

Verkkosivut: 
www.valmennuskeskuspublic.fi

Yhteystiedot:
(1) Kuntoutuspäällikkö Pia Palotie, puh. 050 467 8782, pia.palotie(at)valmennuskeskus.fi ja Pirkanmaan uravalmentaja Eija Aro, puh. 040 669 1444, eija.aro(at)valmennuskeskus.fi
(2) Asiakkuuspäällikkö Jarno Vepsäläinen, puh. 040 1955753, jarno.vepsalainen(at)valmennuskeskus.fi

Palvelun kuvaus: Koulutus- ja työelämävalmennusryhmä on osana Startin valmennuspalveluita. Valmennuksissa huomioidaan valmentautuja kokonaisuutena. Jokainen valmentautuja luo tavoitteet omien toiveiden, osaamisen ja vahvuuksien, kokemuksen ja tuen tarpeiden mukaisesti. Startilla käytetään ratkaisukeskeistä ajattelu- ja työtapaa ja jokaiselle luodaan yksilöity valmennussuunnitelma. Toiveita ja tavoitteita tarkastellaan ja arvioidaan säännöllisesti. Palvelutarpeiden kartoituksessa tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus ovat vahvasti läsnä ja kartoituksessa käydään läpi valmentautujan koko elämäntilanne ja mahdolliset tuen tarpeet. Koulutus- ja työelämävalmennuksessa tuetaan valmentautujan osallisuuden ja vaikuttamisen saavuttamista ryhmässä ja omassa elämässä sekä toimijuutta eri palvelujärjestelmissä. Lisäksi valmentautujaa tuetaan työn etsimisessä sekä erilaisten vaihtoehtojen löytämisessä kohti koulutusta tai työelämää. Käymme yhdessä kattavasti läpi erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoja sekä polkuja työelämään. Valmennuksessa otetaan vahvasti tueksi valmentautujan osaaminen, ominaisuudet ja vahvuudet sekä toiveet. Valmennuksessa kartoitetaan myös erilaisia oppimisen haasteita ja pyritään muokkaamaan toimintaa oppimisen tarpeiden mukaisesti. Valmennuksessa tuetaan ennakoivasti työhön tai koulutukseen sijoittumista sekä tuetaan myös koulutuksen aloittamisessa nivelvaiheessa tehden yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Valmennus on muotoiltu valmentautujien näkökulmasta antamaan tukea palveluissa toimimiseen ja asiakkaan sijoittumiseen koulutus- ja työelämään. Palvelu muuntautuu valmentautujien tarpeen mukaan. Valmennus on sekä ryhmä- että yksilövalmennusta. Koulutus- ja työelämävalmennusta on Startilla 2 pv/vko, 4 h/pv. Yksilövalmennusta tehdään ryhmävalmennuksen rinnalla. Valmennuksessa harjoitellaan työelämätaitoja, joita ovat muun muassa aikataulujen noudattaminen, työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen, työhakemusten ja CV:n teko, motivointi ja kannustus jatkopolkuihin, vuorovaikutustaidot. Kohderyhmä: Kuntouttavaa työtoimintaa työttömille 17-28-vuotiaille. Startille ohjautuu nuoria monenlaisista erilaisista elämäntilanteista. Nuori voi olla esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että ei löydä paikkaansa yhteiskunnassa. Haasteet voivat olla moninaisia, esimerkiksi koulun keskeyttäneet, koulutuksen käyneet ja ammatin saaneet, mutta eivät syystä tai toisesta kykene työelämään, alanvaihtajat, yhteiskunnan palveluista pudonneet tai eristäytyneet, ahdistus ja sosiaalisten tilanteiden pelot ja muut sosiaaliset haasteet, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, peliriippuvuus, hahmotus- ja lukivaikeudet, nepsyt, arjenhallintataitojen haasteet, päivärytmin haasteet ja univaikeudet, identiteettihaasteet, yksinäisyys. Nuorilla voi olla erityisen tuen tarpeita.

9.12.2020

Hakeutuminen/ohjautuminen: Kuka tahansa Valkeakoskelainen yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä ja kysyä vapaina olevia paikkoja nuorelle. Esimerkiksi Etsivä nuorisotyö, ammattioppilaitos, sosiaalitoimi, mielenterveyspalvelut, A-klinikka, työhönvalmentajat, TE-toimisto, muut työpajat, nuori itse tai vanhemmat. Startille voi soittaa tai laittaa viestiä/whatsappia tai sähköpostia suoraan ohjaajille, tai ottaa yhteyttä Facebookin tai Instagramin kautta. Aluksi voidaan sopia tutustumiskäynti, jossa on usein mukana myös mahdollinen lähettävä taho. Tämän jälkeen varataan aika aktivointisuunnitelman tekoon, jos nuori haluaa aloittaa Startilla. 

Palvelun kesto: Kuntouttavan työtoiminnan päätös tehdään 3 kk kerrallaan ja Startilla voi olla enintään vuoden. Startin lopetus katsotaan joustavasti, riippuen valmentautujan sijoittumisesta ja aikatauluista Startin jälkeen. 

Palvelun pysyvyys: Vakituinen palvelu ja kaksi vakituista ohjaajaa.

Osoite: Linja-autoaseman 2. krs, Apiankatu 4, 37600 Valkeakoski. 

Verkkosivut: https://www.valkeakoski.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/tyopajat/startti/ https://www.facebook.com/starttivalkeakoski Instagram: starttivalkeakoski 

Yhteystiedot: Saara Villberg, Startti, sosiaaliohjaaja ja tiiminvetäjä puh. 040 335 7219, saara.villberg@valkeakoski.fi

Palvelun kuvaus: Työhönvalmennuksessa huomioidaan asiakkaan koko kokonaisuus. Tavoitteet asetetaan asiakkaan toiveiden, osaamisen, kokemuksen ja tuen tarpeiden mukaan. Työhönvalmennuksessa tuetaan asiakkaan toimijuutta kaikissa eri palvelujärjestelmissä, sekä tuetaan työn etsinnässä, työssä oppimisessa, perehtymisessä eri työvaiheisiin, työssä jaksamisessa, ennakoimisessa ja annetaan koulutus- ja uravalmennusta. Koko paketti yhden oven takana.

Kohderyhmä: Asiakas ohjautuu erityishuoltopäätöksellä vammaispalveluista suoraan työllisyyspalveluiden työllistymistä tukeviin palveluihin.

Hakeutuminen/ohjautuminen: Asiakkuutta haetaan vammaispalveluista. Sähköinen hakemus löytyy http://valkeakoski.fi.

Palvelun kesto: Ei rajattua aikaa.

Palvelun pysyvyys: Vakituista toimintaa.

Lisätietoja palvelusta: Kuntouttavan työtoiminnan ja nuorten Starttipajan työhönvalmennus erikseen.

Osoite: Huhtakatu 16, 37600 Valkeakoski

Verkkosivut: http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/elinkeinot__yrittaminen_ja_tyo/tyopajat/

Yhteystiedot: Voima-paja, työhönvalmentaja Elisa Nappa, puh. 040 335 7407, elisa.nappa@valkeakoski.fi