Ammattipolku.fi:n taustalta löytyy Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK).

PAEKin toimintaa ylläpitävät Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) ja Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu). Lisäksi PAEKilla on kumppanuussopimus Silta-Valmennusyhdistyksen ja Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

PAEK kokoaa erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjontaa, tekee ennakointityötä, kokoaa yhteistyöfoorumeita ja asiantuntijaryhmiä sekä toteuttaa alueen erityisen tuen strategiaa. Lisäksi PAEK ylläpitää hankeverkostoa, tiedottaa, päivittää Ammattipolku.fi-sivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä tekee neuvontatyötä.

 

paek.logo 2

Taustaa

Pirkanmaalla ammatillista koulutusta järjestää useita oppilaitoksia, joista osa on ammatillisia erityisoppilaitoksia. Tietoa erityisopetuksesta ja koulutustarjonnasta leimasi hajanaisuus ja pirstaleisuus. Eri tahoilla syntyi ajatus ammatillisen erityisopetuksen koordinoivasta toiminnasta.

Toiminnan käynnistäminen

Pirkanmaan ammattiopisto sai Opetushallitukselta valtionavustusta alueellisen ammatillisen erityisopetuksen koordinoivan toiminnan aloittamiseksi. Hanketoiminta käynnistettiin joulukuussa 2009. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli kehittää Pirkanmaan alueella erityisen tuen järjestämiseen liittyvää koordinointia. Erityistä osaamista ja ohjausta – hankkeessa (TAMK) oli valmisteltu Erityisen tuen järjestäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Pirkanmaan alueellinen strategia. Pirkanmaan alueellinen ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus-hankkeen toisena tavoitteena olikin käynnistää erityisen tuen järjestämisen strategisten linjausten toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Ensimmäisen vaiheen tärkeimpiä tuloksia olivat koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyösopimuksen laatiminen Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinoivan toiminnan järjestämiseksi, alueellisen yhteistyön rakenteiden kehittäminen, koordinaatiokeskuksen tehtävien määritteleminen, eri osapuolia palvelevien kotisivujen materiaalin valmistelu ja koonti, ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutustarjonnan koonti ja tiedottaminen sekä ennakointityöhön käytettävän kyselylomakkeen laatiminen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toinen vaihe käynnistyi lokakuussa 2010 Opetushallitukselta saadulla valtionavustuksella. Jatkohankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja vakiinnuttaa aloitettua ammatillisen erityisopetuksen koordinoivaa toimintaa. Toisena tavoitteena oli luoda kiinteä ammatillisen erityisopetuksen verkosto, mikä mahdollistaa selkeän työnjaon toimijoiden kesken, joustavat opinpolut kaikenlaisille oppijoille sekä toimintojen ja menetelmien kehittämisen yhdessä. Lisäksi jatkohankkeen tavoitteena oli kehittää ammatillisen erityisopetuksen toimijoiden, aikuiskoulutuksen ja kolmannen sektorin välistä toimintaa yhteisen mielenterveyden edistämiseen liittyvän toimintamallin luomiseksi.

Hankkeiden päättymisen jälkeen PAEKin toiminta on vakiintunut.

Erityisen tuen strategia ja PAEKin tehtävät

Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen erityisen tuen strategia 2016-2017 (PDF)

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen tehtävät (PDF)

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna