Opinto-ohjauksen muotoja ovat esimerkiksi

  • oppilaitosten koulutustarjonta- ja jatko-opintomahdollisuuksien esittelyt

  • opiskelijoiden tutustumiset eri oppilaitoksiin

  • erilaiset infotilaisuudet mm. oppisopimuskeskuksen ja työvoimatoimistojen palveluista.

Päättövaiheen ohjaus jatko-opintoihin ja työelämään toteutetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena. Ohjausta järjestetään yhteistyössä mm. työvoimatoimiston, työelämän ja ammattijärjestöjen sekä ammattikorkeakoulujen ja muiden jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten kanssa.

Valmistuneita opiskelijoita ja ammattijärjestöjen edustajia voidaan kutsua kertomaan alan jatko-opinnoista ja työpaikoista. Tutkintoaloilla luodut hyvät työssäoppimisverkostot tukevat opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen. Valmistuvia opiskelijoita ohjataan työnantajien rekrytointitapahtumiin.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Tutkinnon perusteissa velvoitetaan ammatilliset oppilaitokset huolehtimaan myös yhteistyöstä opiskelijoiden kotien kanssa.

Opinto-ohjaussuunnitelmassa päätettäviä asioita ovat mm. se, miten

  • yhteistyö opiskelijoiden kotien ja huoltajien kanssa järjestetään

  • ammatillisesta koulutuksesta tiedotetaan peruskouluikäisten oppilaiden huoltajille

  • miten selvitetään huoltajien odotukset

  • miten huoltajille selvitetään ammatillisen oppilaitoksen pelisäännöt ja opiskeluturvallisuuteen liittyvät asiat

  • huoltajille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan.