Kuraattorin tehtävänä on

  • opiskelijan hyvinvoinnin turvaaminen ja elämänhallinnan tukeminen muuttuvissa elämäntilanteissa

  • tukea ja neuvoa opiskelijoita mm. sosiaalisissa tai taloudellisissa vaikeuksissa, mielenterveysongelmissa ja muissa opiskeluun ja yksityiselämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa

  • tiedottaa opiskeluun liittyvistä opintososiaalisista eduista, kuten opintotuesta, koulumatkatuesta ja asumisesta.

Opiskelijalle myönnettävät opintoetuudet on esitelty kattavasti Kansaneläkelaitoksen Opiskelijalle -internetpalvelussa.

Kuraattori huolehtii yhdessä opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa riittävän tukiverkoston luomisesta opiskelijan tueksi. Tarvittaessa kuraattori ohjaa opiskelijan ulkopuolisen avun ja asiantuntijapalveluiden piiriin. Opiskelija voi hakeutua itse kuraattorin luokse tai tulla opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana.

Kuraattori tukee ja antaa keskusteluapua elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Kuraattori antaa keskusteluapua mielenterveyden tukemiseksi. Kuraattori on mukana fyysisen tai psyykkisen terveydentilan selvittelyprosessissa niiltä osin, kun terveydentilalla on vaikutusta opiskeluun.

Kuraattori tukee opiskelijoita perhetilanteisiin liittyvissä ongelmissa ja on tarpeen mukaan yhteydessä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajiin. Kuraattori on tarvittaessa mukana huoltajien kanssa järjestettävissä tapaamisissa.

 

Lisätietoja oppilaitoskohtaisesta kuraattoripalvelusta:

 

Ahlmanin ammattiopisto

 

Aitoon koulutuskeskus: www.aikk.fi

sosiaalikuraattori Anne Seppälä, p. 040 828 6160,
anne.seppala(at)aikk.fi

 

Ammattiopisto Luovi: www.luovi.fi

opintoneuvoja Marjo Reunanen, p. 040 319 3731,
marjo.reunanen(at)luovi.fi

 

Kiipulan ammattiopisto: www.kiipula.fi

erityisopettaja Marianna Lumijärvi p. 040 714 2889,
marianna.lumijarvi(at)kiipula.fi

erityisopettaja Olli Saari p. 040 847 5428,
olli.saari(at)siltavalmennus.fi

 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus: www.takk.fi

 

 

Tampereen seudun  ammattiopisto: www.tredu.fi

sosiaalikuraattori Tuula Konsti, puh. 040 801 2664,
tuula.konsti(at)tampere.fi

 

kuraattori Salla Kananen, p. 050 409 4906,
salla.kananen(at)tampere.fi

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä: www.sasky.fi

 

Tampereen palvelualan ammattiopisto: www.tpa.fi

opiskelijahuollon apulaisrehtori Minna Vainio, p. 044 774 5005,
minna.vainio(at)tpa.fi

 

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto: www.vaao.fi