Valtakunnallisia järjestöjä ja muita tahoja

ADHD-liitto www.adhd-liitto.fi
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto www.aivoliitto.fi
A-klinikkasäätiö www.a-klinikka.fi
Allergia ja astmaliitto www.allergia.com
Autismi- ja Aspergerliitto ry www.autismiliitto.fi
Diabetesliitto www.diabetes.fi
Epilepsialiitto www.epilepsia.fi
Erilaisten oppijoiden liitto www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
Hengitysliitto Heli www.hengitysliitto.fi
Invalidiliitto ry www.invalidiliitto.fi
Invalidisäätiö Orton www.invalidisaatio.fi
Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry www.kvtl.fi
Kuntoutussäätiö www.kuntoutussaatio.fi
Kuuloliitto ry www.kuuloliitto.fi
Kuurojen Liitto ry www.kl-deaf.fi
Kynnys ry www.kynnys.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto www.mll.fi
Mielenterveyden keskusliitto www.mtkl.fi
Niilo Mäki Instituutti www.nmi.fi
Näkövammaiset lapset ry www.silmatera.fi
Näkövammaisten Keskusliitto ry www.nkl.fi
Punainen Risti www.redcross.fi
Päihdelinkki www.paihdelinkki.fi
Suomen CP-liitto ry www.cp-liitto.fi
Suomen mielenterveysseura www.mielenterveysseura.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi
Vates www.vates.fi
Verneri www.verneri.net

 

Pirkanmaalla toimivia järjestöjä ja muita tahoja

Autismisäätiö (Tampere)

 www.autismisaatio.fi/fi/toimipisteet/pirkanmaan-alue/

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry www.kvtukitampere.fi
Myötätuuli - näkövammaisten toimintakeskus www.tampereenseurakunnat.fi
Nääsville ry www.naasville.fi
Tampereen ev.lut. srk-yhtymä; Perhe-ja nuorisodiakonia www.tampereenseurakunnat.fi
Tampereen ev.lut. srk-yhtymä; Vammaistyö www.tampereenseurakunnat.fi
Tampereen Kuuloyhdistys ry www.tampereenkuuloyhdistys.fi
Tampereen NNKY www.tnnky.fi
Tampereen Seudun Invalidit ry www.tsiry.net
Tampereen seudun Näkövammaiset ry, Aleksin tupa www.tsnv.fi
Tampereen Viittomakieliset ry www.tamvi.yhdistysavain.fi
Mielenterveysyhdistys Taimi ry www.taimiry.fi
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry www.muotiala.fi
Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry www.omaiset-tampere.fi
Silta-Valmennusyhdistys ry www.siltavalmennus.fi
Sopimusvuori www.sopimusvuori.fi
SPR:n Nuorten turvatalo www.redcross.fi
Suomen Reumaliitto www.reumaliitto.fi
Tampereen nuorisoneuvolan psykologi www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/nuoret/psykologi.html
Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikka www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/nuoret/poliklinikka.html
Tampereen opiskelijaterveydenhuollon psykologipalvelut www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto/mielenterveys.html
Tampereen Kaupunkilähetys ry www.tampereenkaupunkilahetys.net
Tampereen Tyttöjen talo www.tytto.fi
Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö (KePe)

www.tampere.fi/kepe

 

Tietoa nuorten palveluista:

Nuorten TE-palvelut Tietoa nuorten TE-palveluista

Pirkanmaan TE-toimisto Pirkanmaan TE-toimiston verkkosivut

Nuorillepaikkoja.fi Karttapalvelu, josta löytyy paikkoja ja palveluita liittyen työllistymiseen, koulutukseen, uravalintaan, yrittäjyyteen ja muuhun.

 

Opiskelu ja opetus, linkkivinkkejä:

ADHD-tietoa.fi on Janssenin ylläpitämä sivusto, josta löydät tietoa ADHD:sta. Sivustolta löytyy muun muassa osio, josta löytyy tietoa hoidosta sekä oma osio opettajille ja vanhemmille.

Ammatillinen erityisopetus -sivusto tarjoaa tietoa ammatillisista erityisoppilaitoksista. Sivustolta löydät linkit oppilaitoksiin sekä tiivistettynä myös niiden koulutustarjonnan.

Ammatilliset erityisopettajat ry eli AEO perustettiin kokoamaan yhteen ammattioppilaitoksissa ja myöhemmin erityisammattioppilaitoksissa toimivia opettajia. AEOn kotisivuilta löytyy muun muassa tietoa yhdistyksestä, tulevista tapahtumista ja koulutuksista, ajankohtaisia artikkeleita ja muuta materiaalia.

Ammattinetti on verkkopalvelu, jostä löydät uravalintaa tukevaa tietoa eri ammateista, ammattialoista ja työtehtävistä.

AMMe ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista.

APUDATA on tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista. APUDATA sisältää toimintakuvaukset ja yhteystiedot apuvälinealan yrityksistä sekä muista apuvälineiden parissa toimivista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioista (apuvälineyksiköt, erityiskoulut, kuntoutuslaitokset jne.).

Celia-kirjasto tuottaa ja lainaa äänikirjoja, pistekirjoja, e-kirjoja, koskettelukirjoja ja kohokuvia sekä valmistaa oppikirjoja eri koulutusasteille näkövammaisille ja muille lukemisesteisille.

Educode Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy on asiantuntijayhteisö, joka yli 300 hengen asiantuntijaverkoston voimin tarjoaa koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluja opetusalan kehittämiseksi. Moni tuntee meidät paremmin aikaisemmalla nimellämme Opeko.

Edu.fi on opettajille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy verkko-oppimateriaaleja, opetusta tukevaa aineistoa sekä tietoa kilpailuista ja teemapäivistä. Edu.fi -sivustolta löytyy tietoa myös ammattikoulutuksesta ja ammatillisesta erityisopetuksesta.

E-mielenterveys.fi -sivustolta löytyy tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta sekä oma-apuohjelma kriiseihin. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa nuorten masennuksesta.

Erika on erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto -lehti.

Erityiskasvatuslehti on Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n julkaisema lehti.

Esteetön amis Tietoa esteettömyydestä, erilaisesta oppimisesta ja oppimisvaikeuksista.

HERO on Helsingin Seudun Erilaiset oppijat ry, jonka kotisivuilta löydät tietoa erilaisesta oppijasta, koulutuksista ja yleisötilaisuuksista.

IJKKn tarjoamat konsultaatiopalvelut Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus järjestää konsultaatiopalveluita eri aihealueisiin (esimerkiksi HOJKS, lukivaikeudet ja tarkkaavaisuuden pulmat) liittyen. Konsultaatio toteutetaan sopimuksen mukaan yhden opettajan tai opettajien muodostamassa pienryhmässä. Myös kustannuksista sovitaan erikseen.

Jokeriportaali on portaali, josta löytyy Jokeri -hankkeen kehittämiä ohjaustoimia ja oppimisvälineitä erilaisen aikuisopiskelijan oppimispolulle.

Kansanvalistusseuran etäopiston Lukivaikeus tutuksi -kurssilla opetellaan tunnistamaan lukivaikeus ja etsitään tapoja ottaa lukivaikeus huomioon koulu-, opiskelu- ja työelämässä.

Kantti.net Kantti on tuotantoyksikkö, joka tekee journalististen periaatteiden mukaisesti toimitettuja radio- ja tv-ohjelmia sekä Internet-sisältöjä. Yksikkö on erikoistunut tieteen ja opetuksen teemoihin liittyviin tuotantoihin. Kantin toimintaa ylläpitävät tiede- ja koulutusorganisaatiot. Se toimii yhteistyössä Yleisradion kanssa tuottaen ohjelmasisältöjä Yleisradion käyttöön. Kantti.netistä löydät ohjelmia muun muassa AD/HD:hen ja oppivaikeuksiin liittyen.

Koulutusnetti on Opetushallituksen tietokanta, josta löydät ajankohtaista tietoa Suomessa järjestettävästä koulutuksesta.

Lukihäiriö.fi -sivuilta löydät tietoa siitä, kuinka lukivaikeus ilmenee, miten sitä testataan ja millaisia apukeinoja ja -välineitä lukivaikeuksiin on olemassa. Sivuilla voit myös tehdä pikatestin, joka kertoo alustavasti, voiko sinulla olla lukivaikeus, sekä lukea muiden kokemuksista.

Lukineuvola on palvelupiste, josta saa tietoa, ohjausta, neuvoa ja tukea oppimisen pulmiin. Lukineuvolan sivuilta löydät myös kohdasta 'Tietopankki' muun muassa Pikalukitestin.

Lukitori toimii Tampereella ja palvelee nuoria ja aikuisia erilaisia oppijoita, joilla on lukemisen, kirjoittamisen, hahmottamisen tai muistin pulmia.

Lukituki -palvelukeskus toimii Turun kristillisen opiston tiloissa. Keskus auttaa ja opastaa lukivaikeuteen liittyvissä asioissa.

Malike eli Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää -toimintaprojekti on suunnattu vaikeavammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Malike kerää ja jakaa ideoita sekä tietoa toiminta- ja harrastusvälineistä mm. vanhemmilta, alan työntekijöiltä, apuvälinesuunnittelijoilta ja laitevalmistajilta. Malike myös toimittaa tee se itse -ohjeet välineistä, järjestää toimintapajoja, joissa kehitellään ja rakennetaan yksilöllisiä toimintavälineitä. Malike järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä kannustaa ja auttaa lähtemään matkalle, liikkeelle ja keskelle elämää.

Mielenterveyskuntoutujan ammatillisen kuntoutumisen palvelut opiskelua tai työhön paluuta suunnittelevalle -palveluoppaassa esitellään mielenterveyskuntoutujille suunnattuja ammatillisen kuntoutumisen palveluja. Opas on tarkoitettu niin mielenterveyskuntoutujille itselleen kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Opas esittelee palvelujen tarjoajia, joilta voit kysyä lisää toiminnan sisällöstä ja palveluihin hakeutumisesta.

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa. Kuntoutussäätiö, 2015.Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?

Opintoluotsi on Opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot. Sivuiltä löydät tietoa opiskelusta, koulutusaloista ja ammateista sekä opintojen rahoituksesta.

Opinverstas jatkaa Lukineuvola-hankkeen aloittamaa erilaisen oppimisen yhden luukun tukipalvelua Tampereen työväenopistossa. Se on paikka, josta nuoret ja aikuiset saavat ohjausta, tukea ja neuvoa oppimisen pulmiin taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Opi oppimaan tarjoaa tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista. Sivuilta löydät tietoa ja ratkaisuja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen.

Papunet on sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä ja se on tarkoitettu puhevammaisille ja selkokielen käyttäjille.

Portti vapauteen sivustolta löytyy tietoa muun muassa oppimisvaikeuksiin, tarkkaavuuteen, itsetuntoon ja oppimiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyen. Sivustolta löytyy myös tehtäviä jokaiseen edellämainittuun aihealueeseen liittyen. 

Suomen AD/HD-aikuiset ry:n tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan. Yhdistyksen kotisivuilta löydät linkkejä ja vinkkejä, tietoa ja taitoa, tapahtumia ja toimintaa sekä ADHD-oireisille aikuisille tarkoitetun vertaistukifoorumin.Yhdistys järjestää myös luentoja ja tietoiskuja aikuisten ADHD-oireyhtymästä oppilaitoksille, ammattihenkilöstölle ja asiasta muuten kiinnostuneille.

Suomen erityiskasvatuksen liitto on valtakunnallinen pedagoginen Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ulkojäsenyhdistys, johon kuuluu erityisopettajia, muita erityiskasvatuksen ammattilaisia sekä erityiskasvatuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Tampereen työväenopiston Opinverstas jatkaa Lukineuvola-hankkeen aloittamaa erilaisen oppimisen yhden luukun tukipalvelua työväenopistossa. Se on paikka, josta nuoret ja aikuiset saavat ohjausta, tukea ja neuvoa oppimisen pulmiin taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Tesso on sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti, joka ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Lehteä julkaisee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen painos on 30 000. Vahvana taustavaikuttajana on myös sosiaali- ja terveysministeriö. Tesso kertoo yleistajuisesti sosiaali- ja terveyspolitiikasta, alan työstä, palveluista, ilmiöistä, kehittämisestä ja tutkimuksesta. Lehden sivuilla pääsevät ääneen niin alan asiakkaat, työntekijät, johtajat kuin tutkijatkin.

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

Uusi Invalidi on tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n julkaisema sosiaalinen uudistuslehti.

Vammaispalveluiden käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline.Käsikirjassa on kuvattu lakisääteisiä vammaispalveluita kattavasti ja asiakastyön tueksi löytyy esimerkiksi ohjeita palvelusuunnitelman tekemiseen. Alan hallinnollista tietoa ja vammaispolitiikkaa on koottu omaan osioonsa. Sähköisen käsikirjan tavoitteena on lisätä valtakunnallista yhdenvertaisuutta vammaispalveluissa, parantaa palvelujen laatua ja edistää uutta vammaispoliittista ajattelua.

Varustamon blogin kirjoitukset käsittelevät monipuolisesti sosiaalista mediaa, vertaisohjausta, nuorten koulutusta ja nuorille suunnattuja palveluja Pirkanmaan alueella ja verkossa. Varustamo-hankkeen tavoitteena on kehittää nuorilta nuorille –vertaisohjausta verkossa ja olla mukana ehkäisemässä sosiaalista eristäytymistä ja syrjäytymistä koulutus- ja työuralla. Tavoitteena on nuorten avulla löytää syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret verkon kautta, antaa ohjausta sekä houkutella heidät mukaan toimimaan yhdessä ensin virtuaalisesti ja myöhemmin ehkä myös tosielämässä.

Verneri on Kehitysvammaliiton hallinnoima palvelu, josta löytyy tietoa muun muassa kehitysvammaisuudesta, palvelusuunnitelmista, kuntoutuksesta ja opiskelusta. Suurin osa on kirjoitettu myös selkokielellä.

Viivi on Viittomakielisen opetuksen portti. Portaaliin on koottu kuurojen ja kuulovammaisten opetukseen liittyvää sekä kuurojen kulttuuria ja tulkkausta koskevaa tietoa. Portaalista löytyy myös viittomakieliset digitaaliset oppimateriaalit sekä runsaasti erilaisia linkkejä. Viittomakielisten videoiden, suomenkielisten tekstien, kuvien ja äänen yhdistelmästä johtuen portaali palvelee myös muita erityisryhmiä.

Virtuopo on virtuaalinen opinto- ja uraohjauskeskus. Sivuilta löydät tietoa opiskelusta, työelämästä ja eri ammateista.

Väestöliiton sivuilta löytyy tietoa muun muassa nuoren mielenterveyteen liittyvistä asioita. Sivustolta löytyy myös muun muassa Hyvinvoivan nuoren tunnusmerkit -lista, jonka avulla nuoren tilannetta voi tarkastella.