Erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen tutkinnon suorittamiseksi ja työelämään sijoittumiseksi. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan opiskelijan omien tavoitteiden, persoonallisuuden, oppimisvalmiuksien ja elämäntilanteen huomioimista opintoja suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

Ammatillisessa erityisopetuksessa on mahdollista saavuttaa sama pätevyys kuin muussakin ammatillisessa koulutuksessa. Se on tavoitteena ammatillisten oppilaitosten integroidussa erityisopetuksessa ja pienryhmäopetuksessa. Erityisopetuksessa opetus on järjestettävä siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Opetus voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaan. Tutkintotodistukseen tehdään merkintä mukautetuista tavoitteista.

Henkilökohtainen opetuksen kehittämissuunnitelma eli HOKS laaditaan kaikille opiskelijoille opintojen alussa. 

 

HOKS ammatillisessa koulutuksessa

Lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaan jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa HOKS. HOKSiin kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

 

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Tukea tulee tarjota tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisältö, osaamisen arvioinnin mukauttaminen sekä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen.

 

Erityisen tuen kirjaaminen opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS):

1. Lyhyt kuvaus erityisen tuen tarpeesta

2. Sovitut pedagogiset tukitoimet sekä tarvittavat opetus- ja opiskelujärjestelyt

3. Mahdollinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja/tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen. Jos osaamisen arviointia mukautetaan, kirjataan yksilölliset arviointikriteerit opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ei kirjata opiskelijan diagnoosia tai muita salassa pidettäviä asioita.

 

Lisätietoja oppilaitoksen tavasta järjestää erityistä tukea saa oppilaitosten kotisivuilta:

Ahlmanin ammattiopisto: www.ahlman.fi

Aitoon koulutuskeskus: www.aikk.fi

Ammattiopisto Luovi: www.luovi.fi

Kiipulan ammattiopisto: www.kiipula.fi
erityisopettaja Marianna Lumijärvi p. 040 714 2889,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
erityisopettaja Olli Saari p. 040 847 5428,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tampereen seudun ammattiopisto: www.tredu.fi

Koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää, p. 050 441 8815
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
integroitu erityisopetus: erityisopettaja Marita Hietanen, p. 050 395 8925,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
pienryhmät: erityisopettaja Anne-Kristiina Puhakainen, p. 050 302 5981, anne-kristiina.puhakainen(at)tampere.fi
 

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä: www.sasky.fi

 

Tampereen palvelualan ammattiopisto: www.tpa.fi
erityisopetuksen koordinaattori Eeva-Liisa Rimpivaara p. 044 774 5039,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

erityisopetuksen koordinaattori Satu Lind p. 044 774 5033
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 

Valkeakosken ammattiopisto: www.vaao.fi

erityisopetuksen koordinaattori Heidi Roininen, heidi.roininen(at)vaao.fi  p. 0449060462