Erityisopetuksen tuki ammatillisissa oppilaitoksissa

Ryhmässä annettavan erityisopetuksen tuen muotoja:

 • samanaikaisopetus

 • avustaja

 • vaihtoehdot opetusjärjestelyissä

 • vaihtoehdot opetusmenetelmissä

 • selkeäkieliset materiaalit

 

Henkilökohtaisesti annettavan erityisopetuksen tuen muotoja:

 • yksilölliset tehtävät, materiaalit

 • yksilöllinen opetus / ohjaus

 • vaihtoehtoiset suoritustavat ja – paikat

 • ohjaus- ja motivointikeskustelut

 • työpäivän pituus

 • opiskelun kokonaisajan tai tavoitteiden muuttaminen

 • tietokoneavusteiset oppimistehtävät, verkkomateriaalit

 • yksilölliset palvelut, apuvälineet

 • opiskelijahuollon palvelut

 • moniammatillinen verkostotyö

 

Muu erityisopetuksen tuki

 • oppimisympäristöjen kehittäminen;

 • alueellinen verkostotyö

 

Erityisopetuksen tuki ammatillisissa eritysoppilaitoksissa

Ammatillisten erityisoppilaitosten tukipalvelut ovat laajemmat kuin yleisissä oppilaitoksissa ja koulutuksessa pyritään yksilöllisiin ratkaisuihin. Oppilaitoksista saa tietoa myös erilaisista apuvälineistä, jotka mahdollistavat vammaisen opiskelun ja työn.

 • Ohjaus- ja tukipalveluja ennen koulutusta

 • neuvonta ja ohjaus koulutussuunnittelussa

 • tutustumiskäynnit oppilaitokseen ryhmissä tai yksilöllisesti

 • tutustumispäivät ja valintajaksot

 • pyydettäessä esittelyt perusopetuksen vanhempainilloissa, työkeskuksissa jne.

 • yksilöllistä urasuunnittelua palvelevat koulutuskokeilut maksullisena palvelutoimintana

 • kokeilujakson kustantajana tavallisimmin KELA tai työhallinto

 

Ohjaus- ja tukipalveluja koulutuksen aikana ja sen jälkeen

 • Yksilöllinen opetus

 • Opetuksen mukauttaminen tarvittaessa

 • Henkilökohtaiset suunnitelmat

 • Pienet opiskelijaryhmät

 • Kokonaiskuntoutuksellinen näkemys ja moniammatillinen yhteistyö

 • Opiskelijahuollon tuki

 • Ohjaus mm. erilaisten tukien hakemisessa ja lomakkeiden täyttämisessä (esim. koulumatkatuki)

 • Oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen

 • Psykologi tukee ja auttaa oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Opiskelu-valmiuksia voidaan kartoittaa testien avulla.

 • Sosiaalityöntekijä opastaa opintososiaalisissa asioissa sekä sosiaalilainsäädäntöön ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa

 • Kuntoutusneuvoja etsii erityisesti vaikeasti vammaisten opiskelijoiden kanssa ratkaisuja opintojen jälkeiseen elämään ja työllistymiseen liittyviin ongelmiin

 • Fysioterapeutti arvioi opiskelijoiden opiskeluympäristön ergonomiaa ja apuvälineiden tarvetta sekä antaa käytännön toimintaohjeita

 • Toimintaterapeutti kartoittaa päivittäisiä elämäntaitoja ja apuvälineiden tarvetta.

 • Yhteistyö opiskelijan perheen kanssa

 • Yhteistyö opiskelijan kotikunnan kanssa

 • Opintososiaaliset edut ja koulutuksen jälkeisen sosiaaliturvan suunnittelu

 • Työssäoppimisen ja työharjoittelun järjestäminen tavallisilla työpaikoilla ja opiskelijan kotipaikkakunnalla