Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisen tuen järjestämisen muodot vaihtelevat. Tästä johtuen onkin hyvä tutustua kunkin ammatillisen oppilaitoksen tukimuotoihin ja palveluihin. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä suoraan oppilaitokseen. Tukimuodot ja tuen järjestäminen riippuu opiskelijoiden erityisen tuen tarpeesta sekä oppilaitoksen tavasta toteuttaa erityisopetusta ja erityiseen tukeen suunnatun henkilöstön määrästä.

 

Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on huolehtia vaikeimmin vammaisten ja runsaasti tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta. Vapaille opiskelijapaikoille voidaan ottaa muitakin kuin vammaisia opiskelijoita. Lisätietoja saa suoraan oppilaitoksista. Lisäksi ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat erityisopetuksen palveluja ja osaamista muille oppilaitoksille asiantuntijapalveluina. Lisätietoa www.ameo.fi

 

Erityistä tukea ammatillisessa koulutuksessa (opintopolku.fi)