Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin

  • opiskelijahuollon palveluihin
  • avustajapalveluihin
  • erityisiin apuvälineisiin

Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoimista on olemassa erilliset säädökset.

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan toimintaa, joka lisää edellytyksiä:

  • opiskelijan hyvään oppimiseen
  • hyvään psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen
  • sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen

Koulutuksen järjestäjän

  • tulee toimia yhteistyössä palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten sekä muiden tahojen kanssa 
  • antaa opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista

Tarvittaessa opiskelija tulee ohjata hakemaan näitä etuja ja palveluita.

 

Opiskeluun ja oppimiseen liittyvien palveluiden muodot ja toteutus vaihtelee koulutuksenjärjestäjittäin. Tämän vuoksi kannattaa tutustua oppilaitosten kotisivuihin ja olla myös yhteydessä suoraan oppilaitoksiin.

 

Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten:

Koulutuksen järjestävät ovat velvollisia luovuttamaan tiedot etsivää nuorisotyötä varten alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa.

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot (Pirkanmaa) (PDF)

 

Lisätietoja:

Oppilas- ja opiskelijahuollon opas

Ammattikoulutuksen lainsäädäntö

Pikaopas opintoetuuksiin (Kela)

Kehitysvammaisten tukiliiton sosiaaliturvaopas