Materiaalilinkit

– Ammatinvalinta.fi-sivusto auttaa nuorta ammatinvalinnassa. Se on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun yläluokkien sekä valmentavien ja valmistavien koulutusten ohjaukseen.

Ammatteja – Selkokieliset ammattikuvaukset (PDF) on TOKKA2 -projektin julkaisema opas, jossa on esitelty ammatteja selkokielellä. Opas antaa tietoa omaa ammattia etsivälle.

– Ammattinetti on verkkopalvelu, joka on tarkoitettu ammattien ja alojen vertailuun. Sivuilta löytyy mm. ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri alojen ammattilaisten haastatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta.

Avoin vanhempainilta -materiaali: mielenterveys, hyvinvointi ja elämänhallinta (PDF). Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen järjestämässä avoimessa vanhempainillassa esitetyt materiaalit. Teemasta oli puhumassa psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning.

– AVO-ohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön ammatinvalintaohjelma.

Avotyötoiminnasta palkkatyöhön (PDF) on VATES-säätiön julkaisema opas. Oppaaseen on koottu tietoa avotyötoiminnasta työsuhteiseen työhön siirtymisestä, siihen vaikuttavista ja sitä edistävistä tekijöistä. Opas sisältää käytännön esimerkkitapauksia vammaisten työllistämisestä ja työllistymisestä.

Avun päiväkirja (PDF) on Vähän mutta välttämättä -projektin tuottama väline avun tarpeen itsearviointiin. Henkilökohtainen apu -palvelun asiakkaalta edellytetään, että hän pystyy kuvaamaan tarvitsemansa avun. Avun päiväkirja on henkilökohtainen ja sitä voi halutessaan hyödyntää esimerkiksi palvelusuunnitelman laatimisessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas (PDF) on valtakunnallisen korkeakoulujen esteettömyyshankkeen ESOKin julkaisema. Julkaisusta löytyy tietoa muun muassa yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisesta pääsykoetilanteessa koskien diagnoosiperustaisesti jaoteltuja ryhmiä.

Haastava nuori ja koulunkäynti – opas opettajalle (PDF). Opas on suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville opettajille. Oppaasta löytyy niin teoriaa kuin käytännön tietoakin nuoruusiästä, opettajuudesta, koulutyötä hankaloittavista vaikeuksista ja niiden tunnistamisesta sekä koulun keinoista vastata niihin. Lisäksi oppaassa on kokemukseen perustuvia vinkkejä ja toimintamalleja haastavien nuorten kanssa työskentelyyn.

– Haluatko kehittyä ammatissasi? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa ammatissa kehittymisen palveluista. Palveluita ovat muun muassa työvoimakoulutus, työharjoittelu, työelämävalmennus ja ammatillinen kuntoutus.

– Haluatko työelämävalmennukseen? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työelämävalmennuksesta.

– Haluatko työelämään? on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa muun muassa työllistymisestä, työvoimakoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta. Oppaassa on tietoa myös taloudellisista etuuksista.

HOJKS-kortisto (PDF) on apuväline opettajille ja työpaikkaohjaajille erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen. Kortisto muodostuu 12 ohjauskortista, jotka on tuotettu TOKKA2 -projektissa.

– Hyviä käytäntöjä -sivustolla voit käydeä katselemassa tietoja erilaisista hyvistä käytännöistä liittyen opetukseen ja oppimiseen ympäri Suomen. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu.

Kehitysvammaisten Tukiliiton sosiaaliturvaopas (PDF). Oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista, ja auttaa hakemaan niitä. Oppaaseen on koottu asioita, jotka koskevat kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia sekä heidän perheitään.

”Kukaan ei koskaan kysynyt et mitä tukea mä tarviin” (PDF) -vihkosessa on ajatuksia ADHD/ADD:sta ja nuoren kohtaamisesta, tukemisesta sekä tulevaisuuden rakentamisesta.

– Kun koulu loppuu -verkkopalvelu antaa tietoa peruskoulun ja lukion jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Palvelussa saa vastauksia kysymyksiin liittyen koulutukseen ja töihin menemiseen. Sivustolta löytyy muun muassa ammatinvalintatesti. Sivustoa ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

– Lähtötason arviointimateriaalia (Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus). Materiaali on Keskuspuiston ammattiopiston (Opetushallituksen tuella) tuottamaa. Materiaali on tarkoitettu valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen lähtötason arviointiin. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja soveltunee myös erityisopetuksena toteutettavaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

– Miellejärjestelmien perustesti

Nuoren kuntoutusraha (PDF). Irma Leppäsen (Kela) powerpoint-esitys (24.11.) nuoren kuntoutusrahasta ja sen hakemisesta

– Nuorten mielenterveystalo. Tietoa, omahoito-ohjelmia ja palveohjausta nuorten mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.

Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa (PDF). Kuntoutussäätiö, 2015. Mitä nuoret odottavat työelämältä? Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Millaisia ovat nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet ja miten niihin pitäisi suhtautua?

– Oppimistyylien arviointitesti perustuu D.A. Kolbin teoriaan. Oppimistyylit on testissä jaettu neljään ryhmään, joita ovat seuraavat: Osallistuja, tarkkailija, päättelijä ja toteuttaja.

– Pieni työkirja työnhakijalle on tarkoitettu kehitysvammaiselle työnhakijalle. Työkirjan tuottanut Työelämän tuoreet tuulet -hanke.

– Pieni työkirja työvalmentajalle on tarkoitettu kehitysvammaisen työnhakijan työvalmentajalle. Työkirjan tuottanut Työelämän tuoreet tuulet -hanke.

– Selkouutiset on Ylen ylläpitämä sivusto, jossa kieli on helpompaa kuin muissa uutisissa.

– Syrjimätön sanasto on Suomen Autismikirjon Yhdistyksen Autismikirjon avaimet vaikuttamiseen -hankkeessa tuotettu yhteisöllisesti uusi autismi- ja neurokirjon sanasto. 

– Työnhakijan opas on Satakunnan Lukikeskus -hankkeen tekemä selkokielinen opas. Oppaassa on tietoa työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Oppaassa on tietoa työnhausta ja Työ- ja Elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta.

– TYÖNHAKUUN-opas on Työministeriön laatima. Opas auttaa työnhaun alkuun. Se kertoo, miten etsiä työtä ja auttaa pohtimaan omaa osaamista, soveltuvuutta eri tehtäviin sekä tulevaisuuden tavoitteita. Oppaassa kerrotaan myös, mitä palveluja työvoimatoimisto tarjoaa työtä etsivälle, ammatinvaihtejalle tai henkilölle, joka suunnittelee koulutukseen hakeutumista.

Valmis näyttöön! (PDF) Keskuspuiston ammattiopiston tuottama opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä.

– Yle Oppiminen -palvelusta löytyy monenlaista oppimista tukevaa materiaalia. Yle Oppiminen kokoaa yhteen aikaisemmat Oppimisen, Opettaja.tv:n ja muiden oppimista tukevien palveluiden parhaat sisällöt.

Esikatselu / Ennakointikyselyn kysymykset 2016 (PDF)