TUTUSTUMISJAKSOJEN ESITIETOLOMAKE / VALMENTAVAT KOULUTUKSET

Täytä lomake oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti:

Esitietolomake tutustumisjaksoa varten (doc)

Esitietolomake tutustumisjaksoa varten (pdf)

Oppilaitosten yhteystiedot ja ohjeistus tutustumisjaksoille hakeutumisesta:

Oppilaitoksiin tutustumiset syksy 2018 ja kevät 2019

 

 

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Lomake harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamiseen (docx)

Lomake harkintaan perustuvan valinnan perusteluiden kirjoittamiseen (pdf)

Suostumuslomake harkinnanvaraisen valinnan kautta saatujen tietojen hyödyntämiseen toisella asteella (docx)

Suostumuslomake harkinnanvaraisen valinnan kautta saatujen tietojen hyödyntämiseen toisella asteella (pdf)

 

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN VÄLINEN TIEDONSIIRTO

Ohjeistus, tiedonsiirtolomake (PDF)

Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi (pdf)

Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi (doc)

Tampereen kaupunki, Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi 2016-2017 (pdf)

Tampereen kaupunki, Tiedonsiirtolomake toisen asteen opintojen järjestämiseksi 2016-2017 (doc)

 

TYÖLLISYYSPALVELUIDEN JA OPPILAITOSTEN VÄLINEN TIEDONSIIRTO

Työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten välinen tiedonsiirtolomake (doc)

Työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten välinen tiedonsiirtolomake (PDF)

Koonti tiedonsiirtolomakkeiden toimitusosoitteista (doc) 

Koonti tiedonsiirtolomakkeiden toimitusosoitteista (PDF)

 

 

Huom!
Tampereen seudun ammattiopistoon (Tredu) tiedonsiirtolomakkeet ja harkintaan perustuvan valinnan lomakkeet toimitetaan TreduNavi-hakupalveluun
(käyntiosoite: Sammonkatu 45 Tampere, postiosoite: PL 217 33101 Tampere).