Kyselyjen koonnit

Ammatillinen erityisopetus Pirkanmaalla lukujen valossa (kevät 2018) (PDF)

Erityisen tuen kartoitus 2017 (PDF): Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta perusopetuksen toimijoiden arvioiden mukaan hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa? Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2017 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön.

PAEKin selvitykset 2018-2019

Koonti PAEKin selvityksistä lukuvuonna 2017–2018 (PDF)

Kysely opinto-ohjaajille ja erityisopettajille (PDF) (toteutettu Yhteistapaamisessa 24.11.2017)

TELMA-opiskelijoiden jatkosijoittumiset ja nivelvaiheyhteistyö (kevät 2018) (PDF)

Tuettujen jatko-opintopaikkojen tarve Pirkanmaalla (opinto-ohjaajien arvio) (PDF)

Työllistymisen seuranta -kyselyt sekä työnantajakyselyt

Työllistymisen seuranta -kyselyjen sekä työnantajakyselyjen koonnit näet Työelämä-osiosta.