Kyselyjen koonnit

Erityisen tuen kartoitus 2021, koonti (PDF): Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta perusopetuksen toimijoiden arvioiden mukaan hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa? Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2021 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tutustu myös kyselystä tehtyyn tiiviiseen infograafi (PDF)

Ammatillinen erityisopetus Pirkanmaalla lukujen valossa (kevät 2018) (PDF)

PAEKin selvitykset 2018-2019

Koonti PAEKin selvityksistä lukuvuonna 2017–2018 (PDF)

Kysely opinto-ohjaajille ja erityisopettajille (PDF) (toteutettu Yhteistapaamisessa 24.11.2017)

TELMA-opiskelijoiden jatkosijoittumiset ja nivelvaiheyhteistyö (kevät 2018) (PDF)

(Erityinen) tuki, palvelut ja verkostot.Tämän kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ammatillisten oppilaitosten henkilöstön näkemyksiä opiskelijoiden tuen tarpeista  ja siitä, miten tai millaisilla palveluilla näihin tarpeisiin tulisi heidän mielestään vastata. Tutustu myös kyselystä tehtyyn tiivistelmään TÄSTÄ.

Etäopetuksen ja -ohjauksen hyvät käytänteet  Kyselyn tarkoituksena oli koota oppilaitosten henkilöstön hyviä toimintamalleja ja työkaluja (erityisesti erityisen tuen opiskelijoiden) etäopetuksen ja -ohjauksen tueksi.

Työllistymisen seuranta -kyselyt sekä työnantajakyselyt

Työllistymisen seuranta -kyselyjen sekä työnantajakyselyjen koonnit näet Työelämä-osiosta.