Erityistä tukea tarvitsevan nuoren ensisijainen opiskelupaikka on tavallinen ammatillinen oppilaitos, jossa hän voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon samoissa ryhmissä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, integroidussa erityisopetuksessa.

Integroidussa erityisopetuksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus saada erilaista tukea opintojensa etenemiseksi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan myös mahdollinen erityisen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet. On mahdollista, että opintojen edetessä erityisen tuen tarve vähenee. Katso tarkemmin kohdasta Opiskelijan tuki.

Pirkanmaalla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto. Kukin oppilaitos on omalla tavallaan huolehtinut erityisopetuksen järjestämisestä. Tarkemmat tiedot löytyvät koulutuksen järjestäjien kotisivuilta.