Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta perusopetuksen toimijoiden arvioiden mukaan hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa?

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2017 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 38 pirkanmaalaista erityisopettajaa arvioi sähköisessä kyselyssä yläkoulun oppilaiden tulevia tuen tarpeita ammatillisessa koulutuksessa. Tulokset auttavat hahmottamaan erityisen tuen tarpeiden kokonaiskuvaa ja tuovat perusasteen erityisopettajien äänen kuuluviin toisen asteen toimijoiden korviin.

Vastauksia kyselyyn saatiin tänä vuonna yhteensä 30:sta koulusta. Vastaukset koskevat noin kolmea ja puolta sataa pirkanmaalaista oppilasta, jotka ovat 7.–9. luokkalaisia, erityisluokalla opiskelevia tai erityisen tuen päätöksen yleisopetuksessa saaneita oppilaita. Alueen tukitarpeiden kerääminen yhteen on haastavaa ja mahdollista vain erityisopettajien avulla. Suuri kiitos siis kaikille vastaajille kyselyyn osallistumisesta!

Erityisen tuen kartoitus 2017, koonti (PDF)