Esteetön kieli työelämässä 7.3.2017, Tampere

Tilaisuus järjestetään Tampereella Kehityvammaisten Tukiliiton tiloissa yhteistyössä heidän kanssaan. http://www.vates.fi/tapahtumat/esteeton-kieli-tyoelamassa-7.3.2017.html Tilaisuus on maksuton.

Vates-päivät 4.-5.4.2017, Helsinki

Päivien ensimmäisen päivän aiheena on nuoret. Käsittelemme erityistä tukea tarvitsevien nuorten töihin sijoittumista eri tulokulmista. Ammatillisen koulutuksen reformin käynnistyessä on hyvä samalla pohtia osallistumista, sen lähtökohtia ja tavoitteita. Mitä odotuksia ja haasteita uudistukseen liittyy erityisammattioppilaitosten näkökulmasta? Miten työhönvalmennus sekä palveluihin pääseminen ja niiden järjestyminen jatkossa onnistuvat? Toisena päivänä pohdimme työhön ja työssä kuntoutumisen prosesseja.  Ensimmäinen päivä on suunnattu erityisesti tukea tarvitsevien nuorten parissa työskenteleville. Päivän anti sopii sisällön osalta myös muuta ohjaus- ja valmennustyötä tekeville ammattilaisille, jotka työskentelevät eri kohderyhmien kanssa. Myös työllistymispalvelujen kehittäjät ja näiden palvelujen tuottajat sekä kuntoutuksen kehittäjät ja tutkijat saavat tukea omalle työlleen. Seminaaripäivien punaisena lankana on sujuvat siirtymät koskien sekä työhön pääsemisen että työssä pysymisen erityiskysymyksiä. Näin ollen tilaisuus sopii hyvin myös monimuotoisen työyhteisön edistämisen kanssa työskenteleville ammattilaisille. Lisätietoa: http://www.vates.fi/vates/vates-paivat-2017.html