Tuoreessa oppaassa käsitellään mukauttamista ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) julkaisussa käsitellään muun muassa mukauttamisen tarpeen arviointia ja mukauttamisprosessia. Opas löytyy osoitteesta www.ameo.fi.

Opas mukauttamiseen (PDF)