Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa?

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2015 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 53 pirkanmaalaista erityisopettajaa arvioi sähköisessä kyselyssä yläkoulun oppilaiden tulevia tuen tarpeita ammatillisessa koulutuksessa. Tulokset auttavat hahmottamaan erityisen tuen tarpeiden kokonaiskuvaa ja tuo perusasteen erityisopettajien äänen kuuluviin toisen asteen toimijoiden korviin.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 40:stä koulusta. Vastaukset koskevat yli neljää sataa pirkanmaalaista oppilasta, jotka ovat 7.–9. luokkalaisia, erityisluokan tai erityisen tuen päätöksen yleisopetuksessa saaneita oppilaita. Alueen tukitarpeiden kerääminen yhteen on haastavaa ja mahdollista vain erityisopettajien avulla. Suuri kiitos siis kaikille vastaajille kyselyyn osallistumisesta!

 

Ennakointikysely 2015 kuva

 

Koonnit

Erityisen tuen kartoitus 2015, koonti (PDF)

Erityisen tuen kartoitus 2015, koonti II, Tampereen kaupunkiseutu (PDF)