Tiedot Aitoon koulutuskeskuksen, Ammattiopisto Luovin ja Kiipulan ammattiopiston avoimista ovista, tutustumispäivistä sekä koulutuskokeiluista on koottu yhteen. Myös osaan avoimien ovien päivistä tulee ilmoittautua etukäteen. Ohjeet löytyvät koonnissa olevien linkkien kautta. 

Linkki koontiin

 

Tarkempaa ohjeistusta tutustumispäiviin hakeutumisesta löytyy myös TÄSTÄ linkistä.