Maksuttomia Erkkaa verkossa -luentotallenteita mielenkiintoisista aiheista katsottavissa vielä vuoden loppuun saakka:

”Se on pieniä tekoja sille opettajalle mutta suuria oppilaalle” – välittävän opettajan teesejä. / Tanja Äärelä

Tällä ajankohtaisella ja herättelevällä luennolla pohditaan keinoja siihen, miten jokaisen oppilaan olisi mahdollista pysyä mukana koulutyöskentelyssä.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Nuori, sinussa on sitä jotakin! – Arvostava kohtaaminen ja nuoren vahvuuksien ja potentiaalin löytämisen mahdollisuudet ja haasteet. / Kaisa Vuorinen

Luento antaa näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten nuorten kohtaamisen ja ohjaamisen kautta voimme vahvistaa nuoren osallisuutta ja vahvuuspotentiaalia. Luennolla paneudutaan esimerkiksi siihen, miten laaja-alaista osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa osana opetusta ja ohjausta, ja miten rakentuu positiivinen CV.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa / Sari Haapakangas ja Sami Rousu

Luento käsittelee koulupoikien valtasuhteita ja niiden kietoutumista maskuliinisuuksien rakentamiseen, statukseen ja väheksyntään, väärinkohteluun, kiusaamiseen ja muuhun väkivaltaan. Mukana on myös kokemusasiantuntija kertomassa siitä, miten kouluväkivalta on vaikuttanut hänen elämässään.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? – Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. / Simo Kivari

Nuorisotyön ammattilainen Simo Kivari tuo esityksessään esiin etsivän nuorisotyön sekä aikaisemman työpaikkansa Aseman lapset ry:n Löytävä nuorisotyö –hankkeen kautta syntyneitä oivalluksia. Luennon teemoja ovat kohtaamiset sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyö.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Kun opiskelu ei nappaa, mistä kenkä puristaa? /  Riina Karvonen

Kun opiskelu ei nappaa, onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Luento antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Mitä opetus- tai ohjaustyössä toimiva ammattilainen voi käytännössä tehdä, jos opiskelu ei nappaa?

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Tietoa Erkkaa verkossa -luennoista sekä lisää luentoja löydät osoitteesta: www.luovi.fi/erkkaaverkossa