Opetushallitus on julkaissut opaslehtisen "Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa". 

Oppaassa on tietoa erityisen tuen järjestämisestä, osaamisen arvioinnin mukauttamisesta, ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeamisesta sekä lyhyesti vaativasta erityisestä tuesta.

Opaslehtinen on julkaistu ePerusteet-palvelussa:

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa