Erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen tutkinnon suorittamiseksi ja työelämään sijoittumiseksi. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan opiskelijan omien tavoitteiden, persoonallisuuden, oppimisvalmiuksien ja elämäntilanteen huomioimista opintoja suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

Ammatillisessa erityisopetuksessa on mahdollista saavuttaa sama pätevyys kuin muussakin ammatillisessa koulutuksessa. Se on tavoitteena ammatillisten oppilaitosten integroidussa erityisopetuksessa ja pienryhmäopetuksessa. Erityisopetuksessa opetus on järjestettävä siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Opetus voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain opiskelijan edellytysten mukaan. Tutkintotodistukseen tehdään merkintä mukautetuista tavoitteista.

Tuen suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS.

 

HOJKS ammatillisessa koulutuksessa

Asetuksen (asetus ammatillisesta koulutuksesta 1998/811) mukaan erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta kirjallisesta suunnitelmasta tulee ilmetä:  

  1. suoritettava tutkinto, opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteet ja tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laadittu henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS);
  2. millä perusteella opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena;  
  3. mitä opiskelun edellyttämiä erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan;  
  4. mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa.

 

HOJKS opiskelun eri vaiheissa (PDF)

 

Lisätietoja oppilaitoksen tavasta järjestää erityistä tukea saa oppilaitosten kotisivuilta:

Ahlmanin ammattiopisto: www.ahlman.fi

Aitoon koulutuskeskus: www.aikk.fi

Ammattiopisto Luovi: www.luovi.fi

Validia ammattiopisto: www.validia-ammattiopisto.fi
koulutuspäällikkö Petri Vanhalakka, p. 044 7651 398
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kiipulan ammattiopisto: www.kiipula.fi
erityisopettaja Marianna Lumijärvi p. 040 714 2889,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
erityisopettaja Olli Saari p. 040 847 5428,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tampereen seudun ammattiopisto: www.tredu.fi

Koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää, p. 050 441 8815
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
integroitu erityisopetus: erityisopettaja Marita Hietanen, p. 050 395 8925,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
pienryhmät: erityisopettaja Anne-Kristiina Puhakainen, p. 050 302 5981, anne-kristiina.puhakainen(at)tampere.fi
 

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä: www.sasky.fi

 

Tampereen palvelualan ammattiopisto: www.tpa.fi
erityisopetuksen koordinaattori Eeva-Liisa Raittila p. 044 774 5039,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

erityisopetuksen koordinaattori Satu Lind p. 044 774 5033
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto: www.vaao.fi

erityisopetuksen koordinaattori Heidi Roininen, heidi.roininen(at)vaao.fi  p. 0449060462