Aikuiskoulutuksessa jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa selvitetään hakijan aikaisemmin hankittu osaaminen ja lähtökohdat. Samalla selvitetään koulutuksen tarve sekä tavoiteltu tutkinto. Lisäksi henkilökohtaistamissuunnitelmassa selvitetään ohjauksen ja mahdollisten tukitoimien tarve.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (1998/631):

Aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (1998/630) säädetään.

Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeu-tumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaista-misesta. Opetushallitus voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen sekä koulutuksen tarpeen selvittelyn perusteella voidaan päättää, suorittaako opiskelija tutkinnon osan näyttötutkinnolla vai osallistuuko hän näyttötutkintoon valmistavaan opetukseen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi.

Aikuiskoulutuksessa ammattitaidon vaatimuksia ei voida mukauttaa. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan tarvittaessa erityisen tuen suunnitelma, jossa määritellään opiskelijan tarvitsema tuki, sen muodot ja toteutustavat, jotta opiskelija saavuttaa riittävän ammattitaidon osaamisen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tukea itse tutkintotilaisuuteen.

 

Lisätietoja:

Tampereen aikuiskoulutuskeskus: www.takk.fi

Tampereen seudun ammattiopisto, Aikuiskoulutus
erityisopettaja Hanna Koskinen, 050 577 0464,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tampereen seudun ammattiopisto: www.tredu.fi
erityisopettaja Pekka Pirttiniemi, p. 050 379 1893,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tampereen palvelualan ammattiopisto: www.tpa.fi
erityisopetuksen koordinaattori Eeva-Liisa Raittila p. 044 774 5039,

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

erityisopetuksen koordinaattori Satu Lind p. 044 774 5033
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.