Erityistä tukea tarvitsevan nuoren ensisijainen opiskelupaikka on tavallinen ammatillinen oppilaitos, jossa hän voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon samoissa ryhmissä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, integroituna.

Integroituna opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus saada erilaista tukea opintojensa etenemiseksi. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan "Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma" (HOJKS), johon kirjataan tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet. On mahdollista, että opintojen edetessä erityisen tuen tarve vähenee. Katso tarkemmin kohdasta Opiskelijan tuki.

Pirkanmaalla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet suorittaa ammatillinen perustutkinto. Kukin oppilaitos on omalla tavallaan huolehtinut erityisopetuksen järjestämisestä. Tarkemmat tiedot löytyvät koulutuksen järjestäjien kotisivuilta.