Aikuiskoulutuksessa voi suorittaa

  • ammatillisen perustutkinnon

  • ammattitutkinnon

  • erikoisammattitutkinnon

Tutkintojen suorittamista varten aikuisopistot ja aikuiskoulutuskeskukset järjestävät näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Lisäksi aikuisopistot ja aikuiskoulutuskeskukset järjestävät erilaisia lyhytkursseja sekä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

Näyttötutkinto on aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Näyttötutkintoon tarvittava osaaminen on voinut kertyä työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Tiedot oppilaitosten järjestämästä koulutuksesta löytyy niiden omilta kotisivuilta.

Osa koulutuksista järjestetään työvoimapoliittisena koulutuksena tai oppisopimus-koulutuksena.

 

Aikuiskoulutus (www.opintopolku.fi)

 

Ammatillista aikuiskoulutusta Pirkanmaalla järjestävät:

     
Ahlmanin ammattiopisto   www.ahlman.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK www.takk.fi
Tampereen palvelualan ammattiopisto TPA www.tpa.fi
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU www.tredu.fi
Sastamalan koulutuskuntayhtymä  SASKY  www.sasky.fi
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto  VAAO  www.vaao.fi