Millaisia tuen tarpeita toisella asteella tulee olemaan? Minkälaisesta tuesta hyödytään parhaiten ammatillisessa koulutuksessa?

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) on syksyllä 2016 koonnut erityisen tuen tarpeisiin liittyvää ennakointietoja toisen asteen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 65 pirkanmaalaista erityisopettajaa arvioi sähköisessä kyselyssä yläkoulun oppilaiden tulevia tuen tarpeita ammatillisessa koulutuksessa. Tulokset auttavat hahmottamaan erityisen tuen tarpeiden kokonaiskuvaa ja tuo perusasteen erityisopettajien äänen kuuluviin toisen asteen toimijoiden korviin.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 46:sta koulusta. Vastaukset koskevat lähes viittä sataa pirkanmaalaista oppilasta, jotka ovat 7.–9. luokkalaisia, erityisluokalla opiskelevia tai erityisen tuen päätöksen yleisopetuksessa saaneita oppilaita. Alueen tukitarpeiden kerääminen yhteen on haastavaa ja mahdollista vain erityisopettajien avulla. Suuri kiitos siis kaikille vastaajille kyselyyn osallistumisesta!

Kannattaa tutustua ainakin eri vuosien tulosten vertailuun sekä avoimiin vastauksiin. Vastaajat ovat vastanneet mm. näihin kysymyksiin: Millaiset tukitoimet toteutuvat ja toimivat käytännössä perusopetuksessa? Millaisia vaikeuksia toisella asteella voi tulla?

Erityisen tuen kartoitus 2016, koonti (PDF)

Erityisen tuen kartoitus 2016, koonti II, Tampereen kaupunkiseutu (PDF)

Löydät oppaasta tietoa mm. infotilaisuuksista, kymppiluokista, vapaista opiskelupaikoista ja valmentavista koulutuksista. Samasta paketista löytyy kätevästi myös monen toimijan yhteystiedot. Voit hyödyntää opasta vapaasti ja tehdä esimerkiksi tiivistelmän tärkeimmistä tiedoista omille ohjattavillesi.

Ilman opiskelupaikkaa -opas 2017 (PDF)

kuva opas2017

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus tiedottaa ajankohtaisista asioista kevätkirjeessään. Kirjeessä on mm. vinkkejä liittyen kevään hakuihin ammatillisiin oppilaitoksiin, kevään tilaisuuksia koottuna yhteen sekä linkkivinkkejä.

Kevätkirje 2017 (pdf)

kevätkirje kuva

Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnoima Digiosalliseksi ESR-hanke järjestää 22.3.2017 klo 13-16 workshopin, jonne ovat tervetulleita kaikki erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelevät ja verkko-ohjauksesta kiinnostuneet opettajat ja ohjaajat.

Workshopissa perehdytään kohtaamiseen, ohjaamiseen, oppijoiden tukemiseen ja vuorovaikutukseen verkossa erityistä tukea tarvitsevien näkökulmasta. Perehdymme myös kokeiluun, jossa on hyödynnetty verkon eri välineitä (Skype ja blogi) työssäoppimisen ohjauksessa. Tutustumme myös muihin palveluihin, jotka sopivat verkko-ohjaamiseen.

Aika: 22.3.2017 klo 13-16
Paikka: TAMK , Kuntokatu 3, luokka B6-32
Workshop järjestetään samanaikaisesti Tampereella TAMK:ssa ja Virroilla Tredun tiloissa. Ohjelma on osin yhteinen.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.3.2017 https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/23223/lomake.html
 

 

Miten tuemme nuorten mielenterveyttä ja polkuja työelämään?

8.2.2017 klo 12-16

Ohjelma: http://videonet.fi/web/kela/20170208/