Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa –luentotarjonta on julkistettu keväälle 2018. 

Tarjontaan pääset tutustumaan ammattiopisto Luovin verkkosivuilla osoitteessa: www.luovi.fi/erkkaaverkossa.

 

Lisäksi voit tutustua Tampereella järjestettävään opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen. Tarjonta löytyy ennakkotiedotteesta.