Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa –luentotarjonta on julkistettu keväälle 2018. 

Tarjontaan pääset tutustumaan ammattiopisto Luovin verkkosivuilla osoitteessa: www.luovi.fi/erkkaaverkossa.

 

Lisäksi voit tutustua Tampereella järjestettävään opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen. Tarjonta löytyy ennakkotiedotteesta.  

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) vuosittain koordinoima Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistapaaminen järjestetään perjantaina 24.11.2017 klo 11.30 - 15.00 Tampereen seudun ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteessä (A-rakennus, auditorio).

 

Ilmoittautumiset tapaamiseen viimeistään perjantaina 17.11.2017, kiitos! Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyvät kutsusta/ohjelmasta.

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön luotsaama verkosto järjestää työantajille suunnatun aamiaistilaisuuden tiistaina 28.11.2017 klo 8 - 10. Tilaisuus järjestetään Tampereen seudun ammattiopiston Åkerlundinkadun toimipisteen auditoriossa (Åkerlundinkatu 8, Tampere).

Lisätietoa tilaisuudesta löytyy kutsusta

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) ja erityisopettajaopiskelijoiden (Mervi Junno-Uski ja Tiina Räntilä) yhteistyönä on käynnistetty kokeilevan kehittämisen pilotti, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle löytyy sopiva paikka työelämästä.

Pilotissa on koottu lista työnantajista, jotka ovat halukkaita ottamaan työssäoppimisjaksolle tai mahdollisesti työllistämään valmistumassa olevan, erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan. Työnantajat ja työpaikat ovat MaRA-alalta. Pilotista kerätään palautetta kevään 2018 aikana. Työnantajia kartoitetaan mahdollisesti myös muilta aloilta, mikäli toimintatapa koetaan toimivaksi.

Lista työnantajista sekä lisätietoja pilotista löytyy ammattipolku-sivustolta Ammattilaisille -osiosta.

 

Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset tutkintorakenteesta, valintaperusteista, rahoituksen laskentaperusteista, oppilailta perittävistä maksuista sekä asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista on annettu.

 

Lisätietoa asiasta löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta