Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) järjestämän Vuoden työnantaja 2017 -kilpailun on voittanut ohjelmistokehityksen asiantuntijaorganisaatio Vincit. Vuoden työnantajaksi etsittiin yritystä, joka on toiminut luovasti, vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti ja toiminnallaan edistänyt tukea tarvitsevien työllistymistä. Vuoden työnantaja-kilpailun ehdokkaita pyydettiin ammatillisista oppilaitoksista sekä muista PAEKin verkostoista ja ehdokkaiksi valikoitui yhteensä 11 eri yritystä. Näistä PAEKin Ohjausryhmä valitsi voittajaksi Vincitin. Ehdokkuutta perusteltiin muun muassa seuraavalla tavalla: ”Vincit on palkannut viime vuosina useammankin erityistä tukea tarvitsevan henkilön palvelukseensa. Työnantaja kohtelee tuentarpeisia henkilöitä tasavertaisesti, mutta huomioiden heidän mahdolliset tuen tarpeet ja erityisyyden. Tällaisia työnantajia tulisi olla enemmän. Heidän toimintansa on esimerkillistä ja innostavaa!”

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia ehdokkaita esimerkillisestä työstä tasa-arvoisen työelämän toteutumisen edistämiseksi!

Kaikki ehdokkaat:

Vincit

Topron Oy

Suomen Kenttävaruste Oy

Jussi Haavisto / Maanrakennus T. Haavisto Oy

K-market Vellamonkatu ja K-market Mestari / Hanna Mattelmäki

Suomen Kolibri Oy, https://suomenkolibri.fi/

Kokkipoika / Jarno Asunen

McDonald`s Kaukajärvi

Sodexo / Kirsi Merikoski

Hotelli Ville

Pirkanmaan Osuuskauppa

Tampereella järjestettävän Kiipulan ammattiopiston Telma-koulutuksen esittelytilaisuudet ovat tiistaina 27.11. klo 14.30-15.30 ja keskiviikkona 28.11. klo 9.30-10.30.

 

Esittelytilaisuuksien KUTSU

Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten ensimmäinen yhteinen infokirje on julkaistu.

Kirjeeseen on koottu työllisyyspalveluiden ja oppilaitosten ajankohtaisia asioita ja yhteyshenkilöitä. Lisäksi kirjeessä on Kelalta saatu tieto nuoren kuntoutusrahan hakemisesta ja myöntämisestä


Infokirjeessä olevat tiedot on saatu työllisyyspalveluista ja oppilaitoksista. Kirjeen koonnista on vastannut Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK)
Tutustu kirjeeseen TÄSTÄ.

Maksuttomia Erkkaa verkossa -luentotallenteita mielenkiintoisista aiheista katsottavissa vielä vuoden loppuun saakka:

”Se on pieniä tekoja sille opettajalle mutta suuria oppilaalle” – välittävän opettajan teesejä. / Tanja Äärelä

Tällä ajankohtaisella ja herättelevällä luennolla pohditaan keinoja siihen, miten jokaisen oppilaan olisi mahdollista pysyä mukana koulutyöskentelyssä.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Nuori, sinussa on sitä jotakin! – Arvostava kohtaaminen ja nuoren vahvuuksien ja potentiaalin löytämisen mahdollisuudet ja haasteet. / Kaisa Vuorinen

Luento antaa näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä siihen, miten nuorten kohtaamisen ja ohjaamisen kautta voimme vahvistaa nuoren osallisuutta ja vahvuuspotentiaalia. Luennolla paneudutaan esimerkiksi siihen, miten laaja-alaista osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa osana opetusta ja ohjausta, ja miten rakentuu positiivinen CV.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Mitä kuuluu, pojat? – Poikien valtasuhteet, väkivalta ja kiusaaminen koulussa / Sari Haapakangas ja Sami Rousu

Luento käsittelee koulupoikien valtasuhteita ja niiden kietoutumista maskuliinisuuksien rakentamiseen, statukseen ja väheksyntään, väärinkohteluun, kiusaamiseen ja muuhun väkivaltaan. Mukana on myös kokemusasiantuntija kertomassa siitä, miten kouluväkivalta on vaikuttanut hänen elämässään.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Missä kuljet, lapsi ja nuori ja kenen kanssa? – Nuorisotyötä kaduilla, kauppakeskuksissa ja palveluiden rajapinnoilla. / Simo Kivari

Nuorisotyön ammattilainen Simo Kivari tuo esityksessään esiin etsivän nuorisotyön sekä aikaisemman työpaikkansa Aseman lapset ry:n Löytävä nuorisotyö –hankkeen kautta syntyneitä oivalluksia. Luennon teemoja ovat kohtaamiset sekä aikuisten ja ammattilaisten yhteistyö.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Kun opiskelu ei nappaa, mistä kenkä puristaa? /  Riina Karvonen

Kun opiskelu ei nappaa, onko opiskelija vain tyhmä, laiska ja saamaton, vai onko taustalla sittenkin jotain muuta? Miksi koulu ei kiinnosta? Luento antaa ymmärrystä ja näköaloja siihen, millaisilla asioilla voi olla vaikutusta nuoren käyttäytymiseen sekä tapaan reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Mitä opetus- tai ohjaustyössä toimiva ammattilainen voi käytännössä tehdä, jos opiskelu ei nappaa?

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä (katsottavissa 31.12. saakka).

 

Tietoa Erkkaa verkossa -luennoista sekä lisää luentoja löydät osoitteesta: www.luovi.fi/erkkaaverkossa

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK) tekee vuosittain kyselyitä ja selvityksiä, joita käytetään apuna toisen asteen ammatillisen koulutuksen erityisen tuen suunnittelussa.

 

Koonti lukuvuoden 2017-2018 aikana tehdyistä selvityksistä on nyt luettavissa.

 

Tutustu koontiin TÄSTÄ.